Es convoca la 2ª edició del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

Casa de la Generalitat a Perpinyà

Convocat per segon any consecutiu per la Casa de la Generalitat a Perpinyà el premi està dotat amb 1.200 euros

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers
Casa de la Generalitat a Perpinyà

El Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers vol premiar un reportatge, un article o una entrevista en llengua catalana que tingui a veure directament amb la temàtica transfronterera catalana, en qualsevol àmbit.
El premi, convocat per segon consecutiu per la Casa de la Generalitat a Perpinyà està dotat amb 1.200 euros, i els treballs candidats han d’haver estat publicats entre l’1 d’abril de 2015 i el 31 de març de 2016.

I el 30 d’abril d’aquest any, en el marc de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Cultural a la Catalunya Nord,, una festa literària que té un ampli ressò social institucional a Perpinyà, serà el dia assenyalat per atorgar el premi.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

Resum de les Bases

 1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2016. Els treballs que optin a aquest premi podran ser:
 • Articles o treballs en suport  paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)
 • Treballs de ràdio
 • Treballs de televisió
 • Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents)
 1. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).
 2. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2015 i el 31 de març de 2016. Es podrà demanar als concursants una prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.
 3. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat.
 4. El jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se.
 5. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF o en suport CD o USB (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne cinc còpies). També es poden presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.
 6. Els treballs s’hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 9 d’abril de 2016.
 7. La decisió del jurat es farà pública durant la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Catalunya Nord, el 30 d’abril de 2016.
 8. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2016. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació.
 9. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.
 10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.