Es dignifica l’exterior de la Ciutadella de Roses per permetre, alhora, nous usos als vilatans

Recuperació d'un dels glacis de la Ciutadella de Roses, a la banda de l'Avinguda de Rhode

L’Ajuntament de Roses prossegueix amb la restauració i dignificació de la Ciutadella, actuant ara, en les seves zones exteriors

Ciutadella de Roses
Recuperació d’un dels glacis de la Ciutadella de Roses, a la banda de l’Avinguda de Rhode

Els treballs de recuperació dels angles i coronaments dels glacis malmesos es reforçarà la visió exterior de la fortalesa, a l’hora que es possibilitarà el condicionament i millora del camí de contraguàrdies com a itinerari lúdic i l’aprofitament dels espais resultants com a zones d’esbarjo i de passeig.

Fins al moment, el projecte de millora de l’exterior del monument ha permès ja la recuperació del glaci corresponent al baluard de Sant Joan a la muralla del mur existent en la façana de mar del recinte. Actualment, s’executen els treballs de recuperació dels glacis del Baluard de Sant Andreu (Rec Fondo), i ja es troba en redacció el projecte que permetrà condicionar el de la Porta de Terra.

La realització d’aquests treballs de valorització i millora paisatgística de l’exterior del conjunt, neix de la necessitat per recuperar la visió global del monument i el seu perfil malmès a causa de l’espoli de materials que el mateix va patir durant el boom constructiu dels anys 60. L’actuació permet restaurar la mamposteria dels glacis, recuperant així els carreus sostrets al llarg del temps, i que tenen per missió donar solidesa als angles de les mitges llunes que conformen els murs de defensa.

El projecte permetrà igualment recuperar el camí de glacis que voreja la fortalesa i enllaça les seves defenses exteriors. La seva adequació, oferirà un agradable passeig amb visió exterior completa de la Ciutadella, així com la creació de petites zones d’estada i esbarjo obertes a la ciutadania. La voluntat municipal és la d’oferir usos complementaris i respectuosos amb l’ús històric i cultural del conjunt, que integrin el monument a la vida ciutadana, convertint l’espai en un gran parc urbà.

El recinte ha rebut aquest matí la visita del director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, senyor Antoni Baulida, qui ha estat acompanyat per l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, el primer tinent d’alcalde, Carles Pàramo, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Marc Danès

Exit mobile version