Es millora de l’accessibilitat a l’estació de Portbou

Portbou
Ascensors a l'estació de Portbou / Foto @Adif_es

S’han instal·lat quatre ascensors, tres en les andanes i un per a comunicar l’estació amb la zona urbana del municipi, que permet salvar l’elevat desnivell existent

Adif va posar ahir dimarts, 4 de febrer, en servei les noves instal·lacions per a la millora de l’accessibilitat en l’estació de Portbou, una vegada finalitzades les obres que han representat una inversió de 2.855.448,75 euros (IVA inclòs).

L’objectiu d’aquestes actuacions, executades per l’empresa ECISA, Companyia General de Construccions, és augmentar els estàndards d’accessibilitat, confort i seguretat per als clients del ferrocarril d’aquest municipi de la comarca de l’Alt Empordà.

Els principals treballs han consistit en la instal·lació de quatre ascensors, tres d’ells en cadascun de les tres andanes que connectaran amb el pas inferior existent. El quart s’ha col·locat en l’exterior per a permetre la comunicació des de l’estació a la zona urbana del municipi, atesa una històrica demanda de la localitat per a salvar el gran desnivell existent.

Una altra actuació destacada ha estat l’augment de les tres andanes fins a una altura de 68 cm sobre la cota de carril en una longitud de 200 m, donant compliment a la normativa d’accessibilitat que regula l’altura de les andanes.

D’altra banda, s’ha alçat l’andana 4, que dona servei a la via d’ample internacional, fins a una altura de 55 cm sobre la cota de carril i també en una longitud de 200 m.

En totes les andanes s’ha col·locat nou paviment de rajola de formigó, bandes d’aproximació i franges *pododáctiles en la vora d’andana, a més d’encaminaments i paviments d’advertiment per a la identificació de zona de seguretat o acostament a escales o rampes per a persones amb discapacitat visual. 

Altres operacions complementàries han comprès l’estesa de canalització en cada andana per a futures instal·lacions, la connexió del túnel d’accés a l’estació amb el pas inferior sota andanes i la renovació d’acabats, tant del pas subterrani sota les vies d’ample convencional com del túnel d’accés.

Finalment, també s’ha dut a terme la millora de la instal·lació elèctrica, inclosa la il·luminació de les andanes, vestíbul, condícies, pas inferior i túnel d’accés, nou quart d’instal·lacions i renovació de quadres elèctrics, així com instal·lació de nou sistema de control d’instal·lacions.