Es permet anar a l’hort d’autoabastament per collir productes necessaris per a la subsistència

Es permet anar a l'hort

Des d'ahir es pot anar a l’hort a collir els productes necessaris per a l’autoabastament

Es pot anar a l’hort per collir productes necessaris per a l’autoabastament, si es tenen animals o si es tracta d’una activitat econòmica

Després de la reunió celebrada dissabte pel comitè tècnic Pla d’emergències PROCICAT per malalties emergents, i un cop constatat que, en funció del territori de l’Estat, hi havia diferents formes d’interpretar la prohibició de desplaçar-se a horts particulars d’autoabastament, el comitè tècnic del pla d’emergències Procicat va tornar a traslladar als òrgans competents la problemàtica sobre aquesta qüestió.

Des del Departament d’Interior es considerava que calia fixar un criteri que fes compatible la necessitat dels ciutadans d’anar a horts d’autoabastament amb les necessàries garanties de seguretat per a la salut d’aquestes persones.

Amb el nou criteri, des d’ahir es pot anar a l’hort, si és fora del domicili habitual, i sempre de manera individual::

  1. Sempre que sigui un hort del que es cullen productes necessaris per l’autoabastament.
  2. Si és un hort en el què es tenen animals que s’han de cuidar.
  3. Si es tracta d’una activitat econòmica.

Atesa la prohibició de traslladar-se a segones residències, queden exclosos d’aquest criteri els horts que puguin haver en aquestes segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi.

Cal insistir que els desplaçaments permesos s’hauran de fer complint la normativa vigent de distanciament social i higiene i per tant, han de ser sempre individuals.