Es posen al descobert 1.300 m2 visitables de la Vila Medieval de la Ciutadella de Roses

Descoberta de 1.300 m2 de la Vila Medieval de la Ciutadella de Roses
Estudiants d'arqueologia treballnat a la Vila Medieval que hi ha tot just enfront del monestir de Santa Maria de la Ciutadella de Roses

Des de l’any 2011 no es feia una descoberta d’aquestes dimensions a la Ciutadella i que ara l’Ajuntament de Roses haurà d’implementar un projecte de senyalització per fer entenedora la Vila Medieval als visitants del recinte emmurallat  

Al llarg dels mesos d’agost i setembre s’han desenvolupat nous treballs arqueològics a la Ciutadella de Roses, concretament al sector on s’ubicava la vila medieval. La campanya, encarregada i finançada per l’Ajuntament de Roses i dirigida per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona, tenia per objectiu potenciar el coneixement i la patrimonialització de la Vila Medieval.

Els treballs suposen la continuació d’una estratègia d’excavació i estudi que té com objectiu principal la recuperació de l’estructura urbana de la vila medieval. Els anys 2018 i 2019 aquests treballs es van estructurar essencialment a partir del Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna-Ciutadella de Roses, amb participació d’estudiants d’arqueologia d’universitats catalanes, franceses i italianes. Enguany es va decidir donar un fort impuls a aquesta estratègia, posant al descobert la part de l’urbanisme existent al voltant d’un dels principals carrers de la vila, el carrer Major. El projecte s’ha desenvolupat en dos espais situats als dos extrems de l’esmentat carrer: un sector proper al monestir de Santa Maria i l’altre a l’extrem meridional a tocar les muralles de la vila.

Aquesta campanya arqueològica suposa un salt qualitatiu important tant en el coneixement de la història i evolució de la vila medieval de Roses, com en el valor patrimonial d’aquest espai, ja que els nous elements permeten comprendre molt millor la història i evolució de la població en època medieval i dels canvis produïts després de la construcció de la fortalesa militar coneguda com la Ciutadella, augmentant pràcticament en un 25% la superfície visitable de la Vila Medieval.

Els treballs han permès “posar al descobert una part important de dos dels principals carrers de la població, el carrer Major i el carrer Nou, que comunicaven la zona del port amb el monestir de Santa Maria, així com una part important de les illes de cases situades entre ambdós carrers”, ha explicat el director de les excavacions, Lluís Palahí. En aquest espai es pot resseguir l’estructuració de les edificacions medievals, formades generalment per tot un seguit de cases allargassades, que ocupaven tota la longitud existent entre ambdós carrers, amb façanes relativament estretes (entre 5 i 7m).

D’altra banda, la campanya ha permès, ha afirmat Palahí, “documentar el procés de desestructuració de tot aquest espai iniciat durant la guerra dels segadors. Quan les tropes franceses varen posar setge i, finalment, ocuparen la ciutadella de Roses, la població civil va abandonar definitivament la població medieval, creant un nou nucli a l’est de la mateixa, i es va iniciar la destrucció de les velles edificacions civils i el seu espoli, o la reconversió d’alguns edificis per nous usos militars”.

L’espai presenta un gran valor didàctic permetent copsar de forma ràpida i simple els canvis produïts entre època medieval i moderna. Així, tot l’angle sud-est de la vila, a l’est del carrer Nou, es va reconvertir en un gran complex destinat a magatzems, oficines i espais relacionats amb el funcionament de les tropes aquarterades a la fortalesa. Per contra bona part de la zona situada a l’oest del carrer Nou va conservar l’estructura d’època medieval, fet que permet al visitant copsar de forma ràpida, els canvis produïts en aquest espai al llarg del temps.

Segons ha assegurat Lluís Palahí, des de l’any 2011 no es feia una descoberta d’aquestes dimensions a la Ciutadella de Roses, que permet entendre molt millor com era la vida medieval i per la qual “ara hem de refer el circuit de visita habitual i per això hem de mirar com incloure aquesta nova descoberta per a que la gent l’entengui perfectament”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Èric Ibáñez. Una senyalització de tot el circuit al voltant del patrimoni històric de la Ciutadella que “esdevindrà en la creació d’un projecte més ampli per incloure tota la informació que tenim per tal de difondre-la a través de les noves tecnologies”.