Suquet de peix de Rose

Es presenta el Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir

L’expresident del Parlament, Joan Rigol i el conseller de la Presidència, Francesc Homs, van presentar ahir el Manifest del Pact Pacte Nacional pel Dret a Decidir

Es presenta el Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir Joan Rigol i Francesc Homs van presentar ahir dilluns el manifest del Pacte Nacional del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El text, redactat per Joan Rigol per encàrrec del president de la Generalitat, Artur Mas, defensa que els catalans puguin votar sobre el seu futur. La intenció és que el text pugui ser acceptat per la majoria de sensibilitats  per tal de sumar les màximes complicitats possibles al voltant de la consulta.

Així mateix, el manifest s’obre a totes les opcions polítiques i aposta per vincular el dret a decidir amb benestar social, a la vegada que reclama diàleg i civisme per portar a terme el procés d’autodeterminació.

Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir

El Govern de Catalunya, diverses institucions públiques i privades i els partits polítics sotasignats així com associacions i entitats catalanes d’àmbit municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, cívic, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional

 MANIFESTEM

 •  El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir.
 • Catalunya és Nació, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític. Reclamem per exigència democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el Dret a Decidir sobre la nostra institucionalització política.
 • En aquest sentit, urgim que s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per tal de trobar les condicions legals per a l’exercici d’aquest Dret a Decidir.
 • El Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que es circumscriu a ell mateix, assumeix les opcions democràticament possibles sobre el nostre futur polític i així resta obert a la seva adhesió d’institucions i associacions que ho sol·licitin.
 • Reclamem exercir el Dret a Decidir la nostra institucionalització política i el vinculem a la millora de la condició de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció als més febles-, a l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i desenvolupament sostenible així com a l’impuls d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora i a l’assumpció de responsabilitats empresarials.
 • Ha de significar també la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i col·lectiva i especialment en la defensa de la nostra llengua pròpia, que, s’estén i crea lligams específics amb els territoris amb els quals la compartim.
 • Exigir l’exercici del Dret a Decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat.
 • Les accions destinades a assolir el reconeixement del Dret a Decidir s’han de desenvolupar amb l’enfortiment de la cohesió de tota la societat catalana que proclama “com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya” (EAC).
 •  El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme polític, ideològic, religiós i d’opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la llibertat i a la dignitat humana així com la fermesa en les pròpies conviccions, han de configurar totes les accions sorgides des del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
 • L’exercici del Dret a Decidir també ha de significar la voluntat col·lectiva d’integració a la Unió Europea revitalitzada i a la participació en la solidaritat universal.

Per tot això ens  COMPROMETEM

 •  A treballar per fer possible la màxima coresponsabilitat de tota la ciutadania envers Catalunya i el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el Dret a Decidir.
 • Per això les institucions i entitats signants del Pacte, les que s’hi adhereixin en el futur o manifestin la seva voluntat de col·laborar en determinades activitats, ens comprometem en l’àmbit propi de cada una a endegar iniciatives d’abast sectorial i territorial català per tal de promoure la conscienciació ciutadana i fer pedagogia per reclamar l’exercici del Dret a Decidir que tenim tots els catalans i catalanes.
 • Amb aquesta finalitat ens comprometem a coordinar-nos d’una manera eficaç al voltant d’aquest Pacte Nacional pel Dret a Decidir com a manifestació de la fortalesa democràtica i com a contribució de l’associacionisme municipal, cultural, educatiu,  comunicatiu, social, civil, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional i com a membres de la societat civil catalana, conjuntament amb les institucions polítiques presents, en l’objectiu democràtic de l’exercici del Dret a Decidir.
 • En aquest sentit cada institució i entitat signant d’aquest pacte es proposa un pla d’accions en el seu àmbit destinades a aquesta finalitat i el podrà trametre a la comissió coordinadora del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, per tal de promoure’n sinergies i així millorar-ne l’eficàcia.