Es presenta un informe sobre les necessitats de la Gent Gran de l’Alt Empordà

Moment de la presentació de l'informe a la seu del Consell Comarcal
Informe de les necessitats de la gent gran
Moment de la presentació de l’informe a la seu del Consell Comarcal

Aquest dimarts es va celebrar la desena assemblea general ordinària del Consell Consultiu de la Gent Gran, que també va servir per commemorar la primera dècada d’existència de l’organisme que té entre els seus objectius la millora de la coordinació entre casals i associacions de la gent gran de l’Alt Empordà i la interlocució entre aquestes i el Consell Comarcal en totes aquelles qüestions que afectin al desenvolupament de la vida de les persones grans del territori.

L’assemblea, que va comptar amb la participació d’onze casals, va permetre rendir comptes sobre l’activitat del Consell Consultiu l’any 2012 i encetar una nova etapa d’aquest espai de treball, que estarà marcada per l’inici d’un procés de reflexió entorn el paper del Casals de Gent Gran i el propi Consell Consultiu sobre la dinamització del col·lectiu de gent gran a l’Alt Empordà.

Xavier Sanllehí, President del Consell Comarcal i del Consell Consultiu, va remarcar la necessitat d’actualitzar el treball que es fa per a la gent gran, des dels diferents organismes, serveis i recursos, per tal d’ajustar-los a la situació econòmica actual, i en segon lloc per incorporar la diversitat creixent dels grups d’edat més joves. El pla de treball de l’any 2013 preveu la realització d’unes jornades de reflexió amb tots els casals sobre aquestes qüestions durant la tardor.

Durant l’assemblea també es va produir la renovació de la Comissió Permanent del Consell Consultiu, que enguany ha canviat nou dels seus membres. El president del Consell Comarcal va agrair a les persones sortints la feina feta i l’interès i dedicació per a la millora de les condicions de vida de la gent gran a l’Alt Empordà. Especialment emotiu va ser el comiat de Martí Carreras, que després de vuit anys representant el Consell Comarcal al Consell de la Gent Gran de Catalunya va abandonar el càrrec. L’assemblea va aprovar que a partir d’ara aquesta responsabilitat l’exerceixi Jordi Cabezas, que passarà així a ser el vicepresident segon del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà. Cabezas havia estat president del Consell Comarcal i va ser alcalde de la Jonquera fins el darrer mandat municipal.

INFORME TÉCNIC

L’equip tècnic d’Inclusió de l’Àrea de Benestar ha elaborat el primer informe sobre les necessitats de la gent gran i els Casals de l’Alt Empordà. Aquest estudi s’ha dut a terme a partir de l’enquesta distribuïda als assistents a la Trobada de Casals i de l’Associació de la Gent Gran  de l’Alt Empordà que es va celebrar el mes de setembre passat a Castelló d’Empúries.

Tot i que el grau d’envelliment de la població de l’Alt Empordà és semblant al del conjunt del país,  en les properes dècades el percentatge de població major de 65 anys tendirà a créixer, tal i com ha succeït en els darrers anys. Davant d’aquesta realitat és estratègic conèixer aquests canvis sociodemogràfics i les necessitats que hi estan associades per tal de poder gestionar els recursos més adequadament, atenent nous perfils d’homes i dones més diversos que es fan grans i reclamen un envelliment actiu.

L’Informe conté tres parts diferenciades: la primera presenta un conjunt de dades descriptives del perfil demogràfic de la població major de 65 anys de la comarca; la segona recull un resum de les dades més rellevants que aporta l’enquesta centrada sobretot en la participació en els Casals, la situació de la gent gran als municipis i el coneixement i ús dels serveis socials, i la tercera part que tanca l’informe, conclou amb una proposta de línies de treball futures a treballar conjuntament amb el Consell Consultiu de la Gent Gran.

Exit mobile version