Es presenten les 3 publicacions de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Instants de la presentació i la guia dedicada al Monestir de Santa Maria de Roses

Publicacions que tenen com a objectiu difondre la recerca arqueològica medieval i moderna de Roses

Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic
Instants de la presentació i la guia dedicada al Monestir de Santa Maria de Roses

Ahir dimecres, al Centre Cultural de Ca l’Anita  es va portar a terme la presentació de les publicacions creades per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni arqueològic:

  • la revista Rodis,
  • la col·lecció Guies del Patrimoni Cultural de Roses i
  • el volum La moneda romana baiximperial de Roses

Un de les principals objectius d’aquesta Càtedra, a banda d’incrementar el coneixement del seu patrimoni arqueològic i facilitar la seva conservació, és la seva difusió. I per assolir aquest objectiu ha impulsat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses i la Fundació AGBAR, tot un seguit de publicacions destinades a donar a conèixer, a diferents nivells, la recerca que s’està desenvolupant en l’àmbit de l’arqueologia medieval i moderna a nivell nacional i internacional. 

Així, s’ha creat la revista RODIS. Journal of Medieval of Postmedieval Archaeology. Es tracta d’una revista on-line d’arqueologia que, amb un enfocament multidisciplinari, se centra en l’arqueologia medieval i postmedieval en un sentit molt ampli, tant temàticament com geogràficament. El seu objectiu és la divulgació de treballs de recerca originals i inèdits, que aportin noves dades o metodologies que ajudin a millorar la investigació en aquest àmbit del coneixement.

La revista, que va ser presentada per el director de la Càtedra, Josep Burch, s’estructura en dos grans blocs. El primer, anomenat Dossier, inclou articles que fan referència a una mateixa temàtica —relacionada amb els diferents seminaris que organitza la mateixa càtedra— que, tanmateix, pot ser tractada i estudiada de diferents maneres, responent al caràcter multidisciplinari de la revista. El segon bloc, anomenat Varia, és de temàtica lliure dins del gran àmbit d’estudi de les arqueologies medieval i moderna. El dossier del número 1 de la revista se centra en “L’urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedievals del nord-oest de la Mediterrània”.

La càtedra impulsa també l’edició de la col·lecció Guies del Patrimoni Cultural de Roses, una col·lecció de breus guies visuals destinades al públic no expert interessat en el patrimoni. L’objectiu és el de donar a conèixer el patrimoni arqueològic de Roses, tractant de forma individualitzada els diferents espais, jaciments i monuments. Les guies s’estructuren a partir de capítols curts, amb un ús del llenguatge i dels conceptes rigorós però de fàcil comprensió i amb una important potenciació de l’aparell gràfic. A cada volum es cerca la participació d’experts en molts diferents àmbits per a la redacció dels diferents capítols i d’aquesta manera oferir una visió el més acurada possible dels diferents temes tractats. La primera guia s’ha dedicat al “Monestir de Santa Maria de Roses”. Aquesta edició es podrà consultar en format paper i on-line.

Així mateix, la càtedra ha col·laborat en l’edició del nou volum de la col·lecció “Estudis Arqueològics” del Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona dedicat a “La moneda romana baiximperials de Roses”, de Marc Bouzas.
En aquest nou volum, que és la tesi doctoral de Bouzas, el qual va oferir una xerrada als assistents per explicar que ha estudiat el conjunt de monedes romanes d’època baiximperial que és un dels més importants del nord-est de Catalunya, atès que les monedes localitzades sumen diversos centenars. A més d’efectuar un exhaustiu catàleg on es recullen totes i cadascuna de les monedes romanes baiximperials localitzades a Roses, l’autor estudia diversos paràmetres (emissors, seques, etc.) que en el seu conjunt ajuden a valorar les característiques de la seva circulació durant aquesta etapa de l’Imperi romà.

La presentació d’aquestes tres publicacions va finalitzar amb l’interesant xerrada de Lluís Palahí sobre el Monestir de Sana Maria de Roses