Es reactiva la campanya “Fem Equip. Suma-t’hi” per augmentar la presència de les dones als Bombers

Bombers de la Generalitat

Actualment les dones representen només el 2,04% dels bombers professionals. Aquest percentatge puja lleugerament en el col·lectiu de bombers voluntaris i està per sobre el 6%

Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i el dia del Patró dels Bombers, es reactiva el projecte “Fem equip, suma-t’hi”, una campanya dels Bombers de la Generalitat que s’emmarca dins del Pla d’igualtat de dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és el de visibilitzar i normalitzar la presència de dones al col·lectiu de Bombers, i augmentar-ne la representativitat.

La campanya “Fem equip. Suma-t’hi”, formada per quatre cartells i un vídeo es va iniciar el març de l’any passat, tot i que es va veure aturada per la crisi sanitària. Amb la represa, i tal i com estava previst, el conjunt de quatre cartells, adreçats sobretot al públic infantil, es penjaran a tots els parcs de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i als edificis públics del Departament d’Interior d’arreu del territori. Igualment, es farà una tramesa al Departament d’Educació, per tal que els distribueixi als centres escolars. Amb aquests cartells, el cos de Bombers de la Generalitat pretén transmetre que hi ha lloc tant per a homes com per a dones en condicions d’igualtat com a persones. La campanya compta amb el suport, a més del Departament d’Interior, de l’Institut Català de la Dona i el Departament d’Educació.

La presència de les dones a Bombers de la Generalitat

Actualment, en la categoria de personal funcionari, les dones representen només el 2,08% dels Bombers de la Generalitat. Hi ha 52 dones bomberes funcionàries, de les quals 32 són bomberes de primera de l’escala tècnica, 12 bomberes de l’escala bàsica, 2 caporales, 5 sotsinspectores i tan sols 1 dona inspectora. En la categoria de sergents no hi ha cap dona. Pel que fa al personal voluntari, la xifra de dones bomberes voluntàries remunta per sobre del 6%. Però no n’hi ha cap en la categoria de caporal.

Categoria

Dones

Homes

Total

% Dones

% Homes

C.BOMBERS/ESCALA TECNICA- BOMBER 1a

 

32

 

1551

 

1583

 

1,25%

 

60,78%

C.BOMBERS/ESCALA TECNICA- CAPORAL

 

2

 

326

 

328

 

0,08%

 

12,77%

C.BOMBERS-E.BASICA/BOMBER

12 398 410 0,47%

15,60%

C.BOMBERS-E.EXE./SOTS-INSPECTOR

5 46 51 0,20%

1,80%

C.BOMBERS-E.SUP./INSPECTOR

1 23 24 0,04%

0,90%

C.BOMBERS-E.TECN./SERGENT

 

156 156 0,00%

6,11%

Total

52 2500

2552

2,04%

97,96%

 

BOMBERS/ERES VOLUNTARIS/ÀRIES

Secció

Sexe

Total

H D

 

32 2 34
Activa 1.553 70 1.623
Veterans 312 6 318
Especial 99 63 162
Honor 49 3 52
Total 2.013 142 2.155

 

Si bé s’ha registrat un progressiu augment en el nombre de dones que es presenten a les convocatòries de Bombers de la Generalitat, la xifra encara queda molt lluny respecte al nombre d’homes que opositen, tal i com es mostra en la taula següent:

CONVOCATÒRIES

 

81/19.2

%

81/19

%

81/18

%

81/16

%

Total sol·licituds

3.599

 

3.703

 

3.162

 

3.237

 

DONES

301

8,36

231

6,24

192

6,07

150

4,63

HOMES

3.298

91,64

3.472

93,76

2.970

93,93

3.087

95,37

Una nova promoció, que correspon a la convocatòria 81/19.2, de 250 aspirants iniciaran properament, quan finalitzin les proves d’accés, el curs de Formació a l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A l’abril també està previst l’inici del curs de formació per a 18 aspirants a sotsinspector/a dels cos de Bombers de la Generalitat, dels quals 3, són dones.

La Campanya #FemEquip: quatre cartells i un vídeo

Amb el concepte clau de “Fem equip, suma-t’hi” el nou material consta d’una col·lecció de quatre cartells, protagonitzats per una dona bombera i compartits amb homes bombers per fer-los inclusius, i un vídeo curt que vol animar les dones perquè opositin, s’incorporin o promocionin a Bombers de la Generalitat.

Els dos materials tenen un denominador comú: el concepte #FemEquip reforçat per l’acció “Suma-t’hi”.

A iniciativa de la sots-inspectora de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud, Mercè López, els dibuixos mostren dones bomberes en diferents situacions d’emergència: fent tasques d’excarceració en un accident de trànsit, rescatant un gat de dalt un arbre, salvant persones al medi natural i treballant en un incendi d’habitatge en el qual es rescata un nen i una mascota. L’objectiu, donar visibilitat i normalitzar la presència de dones a Bombers i transmetre que hi ha lloc tant per a homes com per a dones en condicions d’igualtat com a persones.

El dibuixant dels quatre cartells és el Pedro Doncel, Tècnic Operador de Control de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud.

D’altra banda s’ha realitzat un vídeo, enregistrat i editat per l’Equip d’Enregistrament d’Imatges dels Bombers de la Generalitat, amb la col·laboració amb l’Àrea d’Informació i Comunicació dels Bombers de la Generalitat (DGPEIS), que ha comptat amb la participació d’una bombera funcionària del parc de Maçanet de la Selva, una bombera voluntària del parc de Matadepera, i una sots-inspectora de la Regió d’Emergències  Metropolitana Sud. El vídeo vol animar a totes les dones que poden optar a presentar-se a les properes convocatòries d’accés a diferents categories del Cos. Però també a aquelles que ja treballen als Bombers de la Generalitat i que poden replantejar- se accedir a convocatòries d’accés i promoció.

Antecedents

La Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes té com a objecte regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida i aconseguir que els poders públics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar el fenomen de la desigualtat entre dones i homes. En concret l’art. 1.2.e) garanteix que les polítiques publiques, entre d’altres, han d’integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits.

A partir d’aquest entorn legal, s’elabora el Pla d’igualtat de dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu del qual és el de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte d’oportunitats de dones i  homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de condicions de treball.