Es reprenen els processos de selecció de personal de l’Ajuntament de Roses

Selecció de personal de l’Ajuntament de Roses

L’Ajuntament de Roses ha reiniciat els processos de selecció de personal suspesos el passat mes de març a causa de la declaració d’estat d’alarma

El nou Reial decret 537/2020 de 22 de maig, determina que els processos de selecció de personal suspesos es reprenen amb la tramitació i còmput de terminis amb efectes a 1 de juny.
Conseqüentment, l’Ajuntament de Roses ha aprovat reprendre la tramitació dels expedients de contractació de personal següents: 

  • Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d’una plaça vacant d’oficial de primera de la brigada del cementiri municipal
  • Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d’una plaça vacant d’oficial de primera de la brigada d’obres i serveis
  • Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d’una plaça vacant d’oficial de primera d’instal·lacions esportives
  • Procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de cap del Departament de Serveis Informàtics reservada al torn de promoció interna
  • Procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria
  • Procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a de grau mitjà en gestió econòmica 

 Podeu consultar les bases i informació d’aquests processos AQUÍ