Escalant somnis

ERC Roses

En ‘Escalant somnis’ l’autora del text, la regidora d’ERC a l’Ajuntament de Roses, Verònica Medina, expresa el seu convenciment en que “l’esport és una gran eina socioeducativa dins d’una societat intercultural com la que hi ha a Roses”

ERC RosesFomentar la integració social, en base a valors d’una bona convivència, i donar una nova oferta d’activitat esportiva innovadora, va ser el principal objectiu del nostre programa electoral en la campanya municipal d’aquest any.
Vam pensar que la creació d’un rocódrom o boulder seria la clara alternativa en la desestacionalització d’activitats oferint a la gent del nostre municipi gaudir d’una activitat moderna, actual i durant tot l’any.
Considero que l’esport és una gran eina socioeducativa dins d’una societat intercultural com la nostra i en la qual cal desenvolupar una bona política de cohesió social.
Per això mateix construir una instal·lació per la practica de l’escalada pot oferir un ventall de possibilitats.

Apostar per a aquest tipus d’activitat esportiva pot beneficiar-nos en molts aspectes:

  • Potenciar les activitats extraescolars pels nens de les escoles del nostre municipi
  • Oferir una sortida al col·lectiu de joves que fan el Cicle
  • Formatiu del CAFEMN (Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural)
  • Evitar l’exili esportiu a altres municipis veïns que ofereixen aquesta activitat
  • Reforçar els entrenaments dels nostres agents de la seguretat pública
  • Crear competicions dins de l’àmbit municipal, comarcal, nacional i internacional

Personalment crec que l’ administració ha de donar suport i facilitar el progrés esportiu potenciant les múltiples activitats existents en el nostre municipi i crear-ne de noves. Si fomentem l’esport com a eina integradora i inclusiva aconseguirem un esport ple d’equilibri, de confiança i de motivació.
Sempre he dit que tenim l’escenari perfecte per a potenciar l’esport local, per donar reconeixement a la nostra ciutat i per oferir oportunitats als nostres esportistes. Hem de saber escoltar les necessitats de tots els col·lectius que integren el gran conjunt de l’esport rosínc i cal desenvolupar un bon projecte de “Ciutat Esportiva”.

L’aprovació per part de l’ equip de govern del nostre projecte en la construcció d’un “Boulder” em deixa plena de satisfacció.

Com a coordinadora d’Esport en la secció local d’ERC Roses vull agrair al meu equip de treball per la constància en aquest projecte i sobre tot a les persones que van venir a picar la nostra porta per explicar-nos de primera mà el perquè era tan important considerar el “rocódrom o boulder” com a veritable “trampolí” a l’innovació esportiva.

Des d’ERC Roses continuarem treballant, en benefici de l’esport local i de tots els nostres esportistes que sempre deixen amb un llistó tan alt al nostre municipi.

Verónica Medina i Flores
Regidora de l’Ajuntament de Roses
Coordinadora de Joventut, Esports i Festes d’ERC Roses