Suquet de peix de Rose

Escoles i instituts duran a terme una enquesta per conèixer el benestar emocional de l’alumnat a partir de 5è de Primària

Enquesta a les escoles i instituts
Alumnes entrant a l'escola Jaume Vicens Vives i l'institut Illa de Rodes en el primer dia de classe d'aquest curs escolar / Foto: Arxiu

Es podrà respondre de forma voluntària i anònima entre el 2 i el 27 de maig, i s’adreça a alumnat de 5è i 6è de primària, ESO i etapa post obligatòria

Totes les escoles i instituts catalans duran a terme, entre el 2 i el 27 de maig, una enquesta per tal de conèixer quin és el benestar emocional de l’alumnat. El qüestionari s’adreça a tot l’alumnat de 5è i 6è de primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional. El treball de l’enquesta ha estat fet juntament amb els Departaments de Salut i d’Igualtat i Feminismes i en línia amb l’enquesta HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) de l’OMS i l’ESCA (Enquesta de Salut de Catalunya) de Departament de Salut. 

Aquesta és una de les mesures que aquest curs el Departament d’Educació ha posat en marxa per tal de conèixer el benestar emocional i la salut mental de l’alumnat. Els infants i joves, a causa de la pandèmia, han viscut situacions que fins ara mai no havien viscut, i que han tingut repercussió en la seva salut emocional. 

L’objectiu del qüestionari és conèixer l’estat del benestar emocional dels alumnes i detectar les zones amb més afectació en aquest benestar. A partir d’aquí, Educació podrà prendre les decisions sobre quines actuacions ha de dur a terme, de forma coordinada quan calgui amb el Departament de Salut, amb qui treballarà en xarxa, així com també amb d’altres departaments. 

L’enquesta consta de 27 preguntes tancades, algunes de les quals amb opció múltiple –ja sigui en escala de l’1 al 5, o bé amb els paràmetres entre “Mai/Gens” i “Sempre/Molt”-, i on sempre hi ha l’opció “No ho sé” i “No ho vull dir”

Enquesta voluntària i anònima 

Atesa la sensibilitat de la informació sol·licitada, l’enquesta és totalment voluntària i anònima, ja que l’objectiu no és la detecció individual, sinó l’avaluació de l’estat general de l’alumnat. El qüestionari de benestar emocional és en format digital i es preveu que l’alumnat l’autoempleni en l’espai de la tutoria. Per dur-ho a terme, els menors de 14 anys requereixen del consentiment per part del pare, mare o tutor/a legal. Prèviament, el passat mes de desembre, s’ha dut a terme l’enquesta de forma pilot a 5 centres educatius de les diferents etapes i titularitats. 

Les preguntes s’estructuren en 5 apartats diferenciats: Benestar emocional, Suport familiar, Entorn escolar, Violències, i Abús i dependència. Pel que fa al benestar emocional, es qüestiona al voltant de la situació actual i la viscuda durant el confinament. També es demana sobre el grau d’emocions que sent l’alumnat, ja sigui ràbia, frustració, alegria, confiança o seguretat, entre d’altres.

En l’àmbit del suport familiar, es vol conèixer quin tipus de relació intrafamiliar té l’alumnat, quin és el grau de suport que rep i amb qui poden comptar en cas de necessitat. Per exemple: 

“Valora de l’1 al 5 com et vas sentir i com et van anar les coses durant el confinament.

1.Mai / 2.Molt poques vegades / 3.Algunes vegades / 4.Sovint / 5.Sempre

 • Vas tenir ganes o energia per fer les coses?
 • Vas tenir la sensació d’estar decaigut/da, o deprimit/da o desesperançat/ada?” 

Pel que fa a l’entorn escolar, les preguntes són referents als canvis viscuts durant i després del confinament i la pandèmia i com han afectat al seu estat emocional. 

“Durant aquest període de pandèmia i confinament, la relació amb la teva família:

 • Ha millorat
 • S’ha mantingut igual
 • Ha empitjorat
 • No ho sé
 • No ho vull dir” 

El qüestionari pregunta les situacions d’abús i dependència durant i després de la pandèmia, tant pel que fa als dispositius digitals com a les substàncies com el tabac, alcohol o drogues. 

Consideres que passar molt de temps amb els dispositius digitals (mòbil, tauleta, ordinador…) et va provocar alguna d’aquestes situacions, durant el confinament? *

*Durant el confiament estrictament els mesos en què vam estar tancats a casa i no es podia sortir

Tria tantes com vulguis

 • Ansietat
 • Insomni
 • Mal de cap
 • Problemes de visió
 • Irritabilitat
 • Problemes amb l’alimentació
 • Falta de concentració
 • Disminució del rendiment escolar
 • Cap
 • No ho sé
 • No ho vull dir” 

Ahir, els centres han rebut un correu electrònic informant-los del funcionament de l’enquesta i tenen a la seva disposició al Portal de centre tota la informació relativa: una carta per a les famílies, informació per a les direccions i personal docent, el manual d’activació de l’enquesta i les instruccions per al professorat.