#espèciehumana #gais #ministre #etfelicitofill

Anna Jorquera, regidora d'Esports i Joventut

Anna Jorquera, regidora d'Esports i Joventut

Fa uns dies, el Ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, va intervenir en un col.loqui de l’Ambaixada espanyola al Vaticà exposant una vegada més la seva homofòbia, dient:  ” els gais no garanteixen la pervivència de l’ especie humana”.

Senyor Ministre, el que realment entorpeix l’evolució de la nostre espècie és el conjunt de mentalitats retrògrades i homòfobes com la seva i el que la garanteix, és que els gais no puguin aportar més personatges al món com vostè.

Si el matrimoni entre homosexuals, com diu vostè, no pot tenir la mateixa protecció per part dels poders públics que el matrimoni natural, està dient, amb altres paraules, que no tenen els mateixos drets que els heterosexuals, bàsicament pel fet d’entorpir la nostra espècie…. Per els mateixos motius, s’haurien de retallar els drets de sacerdots, o monges? I que passa amb els solters i solteres, els perseguirà fins que s’enamorin? o sinó què, els tancarà? I els matrimonis que no poden tenir fills? I les parelles que es casen amb una edat avançada i que per naturalesa no poden procrear? I …oh! problema! Què farà amb els matrimonis que decideixen NO tenir fills??? Matrimoni anul.lat?

Senyor Fernández Díaz, conec com a mínim un cas de tots aquest que he citat, i estic seguríssima que si van escoltar les seves il.lustríssimes paraules, s’ha guanyat vostè la simpatia de tots ells. Tinc la gran sort de comptar amb amics que són gais, i segurament ni els ofengui el que vostè digui. El que deu ofendre és que algú com vostè pugui ser Ministre d’Interior i representant de les minories ètniques. Avantposant les seves creences en comptes d’obrir la ment i entendre que l’espècie humana si que evoluciona, cap a la llibertat.

Vostè va jurar el càrrec sobre la Constitució, després que el Tribunal Constitucional confirmés la legalitat dels matrimonis entre persones del mateix sexe.

Si no li semblen bé els drets constitucionals d’aquest sector de la societat, i ja que no es va acceptar el recurs del seu partit fa uns mesos i per tant,no pot modificar aquesta Llei, sempre pot dimitir i així tindrà vostè la consciencia tranquila.

A més, no te vostè més preocupacions que aquesta? És això un greu problema i el motiu de la crisis de la qual s’hauria d’estar preocupant? Tranquil, que no es quedarà el país buit!

Abans de dir tantes tonteries com aquesta, millor que digui el que pensa sense més, i no busqui arguments sense sentit.

Anna Jorquera

JNC ROSES