Esquerra Republicana a l’Alt Empordà presentarà mocions de suport a les energies renovables

ERC Alt Empordà

Per a Esquerra Republicana són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les seves opinions sobre els models de transició energètica per no perpetuar així una situació d’indefensió

La Federació Comarcal d’ERC a l’Alt Empordà presentarà mocions a diferents ajuntaments perquè facin una aposta per les energies renovables com a eina fonamental en el canvi energètic, i deixin de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.

Pel grup d’ERC la transició energètica s’ha de generar a partir d’estratègies efectives que ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030 i amb uns criteris d’implantació que respectin la integració paisatgística, la protecció agrícola i l’equilibri territorial.

La creació d’un pla comarcal estratègic de transició energètica amb visió integral de territori, que escolti la veu dels municipis amb criteris de proximitat, d’aprofitament de sostre existent, d’integració paisatgística, de protecció d’espais agraris, de conservació de la biodiversitat, i que fomenti la participació, és fonamental per poder realitzar el procés de canvi cap a una energia neta i renovable amb el suport dels ens municipals.

Per la secretària de Transició Ecològica d’ERC Alt Empordà, Mar León, “cal que es tingui en compte la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d’energies renovables com a coneixedors del seu territori i de la realitat socioeconòmica”.

Entre altres coses el text de la moció demana que:

 • Els ajuntaments apostin per a les energies renovables.
 • El Consell Comarcal de l’Alt Empordà que estableixi un pla comarcal de transició energètica que reculli la zonificació apta per la instal·lació d’energies renovables, de forma consensuada amb el territori

 • El Govern de la Generalitat fixi el mapa d’energies renovables per a cada territori

 • S’estableixi com a base de qualsevol projecte d’energies renovables al municipi la priorització de les zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels espais agrícoles, i l’equilibri territorial. L’aprofitament i gestió de l’entorn natural del terme municipal, l’aprofitament d’infraestructures ja existents

Per a Esquerra Republicana són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les seves opinions sobre els models de transició energètica per no perpetuar així una situació d’indefensió.

Moció en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà

La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030.

Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de  combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model de distribució i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic.

És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei de Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al respecte, inclosa la Winter Package.

La comarca de l’Alt Empordà està formada per 68 municipis, amb característiques i realitats econòmiques, demogràfiques i paisatgístiques molt diverses, sent cabdal el seu equilibri territorial. Un dels valors més importants que té l’Alt Empordà és la seva riquesa patrimonial, natural i paisatgística, elements que formen part del seu motor econòmic i que cal preservar.

Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més petits, que s’han vist superats davant l’allau de propostes de projectes per a la instal·lació d’aerogeneradors i camps de plaques fotovoltaiques.

És necessari un pla comarcal estratègic de transició energètica amb visió integral de territori, que escolti la veu dels municipis que reclamen la creació d’aquest pla amb criteris de proximitat, d’aprofitament de sostre existent, d’integració paisatgística, de protecció d’espais agraris, de conservació de la biodiversitat, i que fomenti la participació.

Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels ajuntaments i no perpetuar una situació d’indefensió. Per, tant que es tinguin en compte la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d’energies renovables com a coneixedors del seu territori i de la realitat socioeconòmica.

El dia 23 de febrer de 2021, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà aprova per unanimitat la Moció comarcal en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els següents acords:

 1. Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de per les energies renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.
 2. Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que estableixi un pla comarcal de transició energètica que reculli la zonificació apta per la instal·lació d’energies renovables segons l’estudi anomenat «Proposta de criteris per a la ubicació d’instal·lacions d’energia renovable solar en sòls no urbanitzables a la província de Girona» redactat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona a encàrrec de la Diputació de Girona.
 3. Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que el Pla comarcal de transició energètica sigui consensuat amb el territori, que les beneficis i els costos siguin distribuïts en el territori afectat, i es tinguin en compte criteris socials, paisatgístics, ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat, fent especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars.
  (Anomenar alguna zona d’especial interès municipal)
 1. Demanar al govern de la Generalitat que fixi el mapa d’energies renovables per a cada territori i de la seva distribució en funció de la capacitat de producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia renovable de la que consumeixen.
 2. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans d’informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d’instal·lacions energètiques al seu terme municipal.
 3. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte d’implantació energètica que considerin que no s’ajusta als interessos públics del municipi.
 4. Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà diligència en el suport tècnic i jurídic per als municipis de la seva comarca, fent especial atenció als pobles que no disposen d’un cos tècnic especialitzat.
 5. Establir com a base de qualsevol projecte d’energies renovables al municipi la priorització de les zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels espais agrícoles, i l’equilibri territorial. L’aprofitament i gestió de l’entorn natural del terme municipal, l’aprofitament d’infraestructures ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels projectes relacionats amb l’autoconsum davant els oligopolis, els espais per la generació d’energia amb voluntat de contribuir a la transició de país i la distribució de proximitat i en la dinamització del primer sector.
 6. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a les diferents empreses    que han presentat i presentin projectes al nostre municipi.

Secretaria Nacional de Transició Ecològica
ERC Alt Empordà