Estudiants del darrer curs de Medicina de la UdG fan pràctiques al Sociosanitari Bernat Jaume

Centre Sociosanitari Bernat Jaume
Els tutors dels estudiants i la cap de servei del CSS Bernat Jaume. D'esquerra a dreta: Ruth Albadalejo, Elvira Huerta, Marlene Castillo, Esther Celda, M. Mar Fernández, Susana Fernández i Juan Carlos Marimon

Pràctiques de medicina gràcies a l’acord de col·laboració signat per totes dues institucions

Centre Sociosanitari Bernat Jaume
Els tutors dels estudiants i la cap de servei del CSS Bernat Jaume. D’esquerra a dreta: Ruth Albadalejo, Elvira Huerta, Marlene Castillo, Esther Celda, M. Mar Fernández, Susana Fernández i Juan Carlos Marimon

Per primera vegada, trenta estudiants del darrer curs de Medicina de la UdG porten a terme les pràctiques d’envelliment al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, gràcies a un acord de col·laboració entre totes dues institucions.
Els primers alumnes van començar del mes de març i els darrers finalitzaran a principis de maig. Cada alumne realitza les pràctiques en una de les unitats del servei sociosanitari: Cures Pal·liatives, UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària), Consulta i Hospital de Dia, Llarga Estada i Convalescència.

Durant la setmana de pràctiques, el metge-tutor responsable de cada unitat, té un únic alumne assignat, de manera que els alumnes tenen a l’abast als professionals del centre sanitari per aprendre i assolir una valoració geriàtrica integral.

L’alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de l’FSE, Marta Felip, va destacar durant presentació d’aquest acord la seva importància “per un doble motiu, perquè la Fundació es visualitza a l’Alt Empordà com a centre de qualitat i prestigi en l’atenció social i sanitària i perquè apropa la UdG al territori”.

La cap de servei del Centre Sociosanitari Bernat Jaume i coordinadora de l’assignatura de Geriatria i Envelliment de la UdG, Esther Celda, va explicar que “els tutors expliquen als pacients que els acompanya un estudiant de Medicina en pràctiques i un cop feta la presentació són més favorables a que aquest els faci una valoració. A la gent gran li agrada estar amb els joves”.
D’aquesta manera, va remarcar Celda, “amb les explicacions del professor de com fer una valoració geriàtrica integral i després portant-ho a terme amb pacients reals els estudiants viuen aquesta formació realment com a pràctica”.

L’assignatura de Geriatria i Envelliment s’imparteix en l’últim curs de la carrera de Medicina, i segons la cap de servei del Bernat Jaume, “tots els estudiants que passen pel sociosanitari d’aquí a dos mesos hauran acabat. Per tant, aquestes pràctiques donen l’oportunitat d’utilitzar els coneixements apresos al llarg de tota la llicenciatura. Veuen pacients amb diverses malalties, casos en què cal fer ús dels coneixements en cardiologia, neurologia o traumatologia, entre d’altres. Aquí ho veuen tot integrat”.

Beneficis pels alumnes i tutors

Aquestes pràctiques tenen avantatges per a totes les parts, assenyalant Esther Celda que “als estudiants els permet veure el funcionament d’un centre comarcal, ja que estan acostumats a veure durant tota la carrera com funciona un hospital de tercer nivell i és bo conèixer diferents tipus de centres”. I pel que respecta als tutors, també els representa un estímul, perquè segons va apuntar al cap de servei del centre sociosanitari  “els obliga a estar permanentment actualitzats. És un intercanvi bo perquè els alumnes també aporten actualitzacions de coneixements d’altres àrees”.

Per què el Bernat Jaume?

Esther Celda es va incorporar a l’FSE el passat mes de gener provinent de l’Hospital Santa Caterina de Salt, IAS. La cap de servei del CSS Bernat Jaume, i docent a la UdG, va manifestar  que “el Bernat Jaume donava l’opció perquè es poguessin fer pràctiques per l’experiència i expertesa dels professionals i per les instal·lacions. A més, és un centre que disposa de tots els recursos sociosanitaris que es poden oferir a la gent gran, les diferents unitats del centre, i per això, em va semblar que havia de ser al pla d’estudis per fer les pràctiques dels estudiants, així que ho hem posat en marxa aquest mateix any”, per remarcar que “la gerència i la direcció han facilitat molt que el projecte tirés endavant. A més, com que ja hi havia un conveni signat entre les dues institucions només calia donar-se l’oportunitat”.

Activitat del Bernat Jaume

El 2015 el Bernat Jaume va fer 242 ingressos a la Unitat de Cures Pal·liatives, 280 a la Unitat de Convalescència i 142 a la Unitat de Llarga Estada. La UFISS va atendre 722 casos, el PADES 314 i la Consulta de Geriatria i Cures pal·liatives va portar a terme 1.097 visites.