Excepcions per a l’ús obligatori de les mascaretes

Ús mascaretes obligatori

Es recorda que a partir d’avui, 9 de juliol, ús de mascaretes obligatori

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. 

Les excepcions per no utilitzar les mascaretes són les següents:

  • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús
  • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat
  • Exercici físic esportiu a l’aire lliure
  • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible