Explicació del vot en contra de Gent del Poble de Roses al projecte de elBulli1846

Gent del Poble-AM de Roses, per mitjançant el seu portaveu, Frances Giner, va votar en contra de l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Roses en suport del projecte de elBulliFoundation.

Gent del Poble-AMAquesta és l’explicació del perquè del seu vot:

L’opinió que podem donar des de Gent del Poble en relació al recolzament del nostre grup al projecte del Bulli 1846 és que per una part, tal i com s’estan desenvolupant els fets, es podria votar per part nostre amb un si molt crític.

Entenem que el Bulli Foundation té molts motius al favor tal i com han manifestat molts representants de la societat civil. Entenem que és una oportunitat única per Roses i que és bo que és faci, però que és faci be, resolent tots els dubtes. I per tant si cal anular, limitar o minimitzar els problemes que tenen.

Per altra banda també i constatem que la divergència o l’opinió que hi veu motius de pes per estar en desacord en la ubicació del projecte, és important. Divergències que les entenem com a lògiques. Des de Gent del Poble, entenem perfectament les pors i la inseguretat cap a la ubicació d’aquest projecte, de tota aquella gent i entitats que hi voten en contra.

El fet de que aquesta construcció s’ha fet d’una manera sobredimensionada, amb una llei feta expressament que supera de manera brutal els paràmetres d’edificació i ocupació, 3.500 m2, fent un total de 5.100 mts2 . passant tot sigui dit, de un projecte privat a un projecte que afecta un be públic

El fet que el projecte no resol del tot la mobilitat (accés carretera o mar, aparcament, transport col·lectiu..)

El fet que no resolt l’impacte que pot tenir una sobre ocupació prevista de 200.00 visitants, son conceptes que ens fan dubtar i molt d’aquest projecte.

El projecte diuen que és autosuficient energèticament i en gestió de residus, però pensem que caldria vetllar que això sigui així en el projecte executiu i que és resolgui de manera molt clara l’impacte de les instal·lacions, per fer funcionar una superfície de més de 5000 m2.

Què passa amb el projecte per sobre de la carretera?, on està definit?, cal conservar sí o sí la casa de la Marketta? (que és un xalet en parc natural). tota aquesta ocupació i edificabilitat la qualifiquem literalment de brutal.

La transversalitat característica del nostre grup Gent del Poble, fa que de vegades no hi hagi un consens sobre certs temes que afecten directament a les nostres vides, com és el cas de la realització del Projecte Bulli1846 a cala Montjoi.

La nostre opinió davant d’aquest projecte és que s’ha d’informar a la societat dels possibles efectes, tan nocius com beneficiosos, per tal que és pugui pronunciar des d’una perspectiva de coneixement de causa. En tot cas, i en això hi estem d’acord, Gent del Poble lluita per fomentar una democràcia participativa real, i rebutja les imposicions unilaterals o el biaix informatiu de certes actuacions, cabdals per a la vida de tots nosaltres.

Per tant, volem oferir la possibilitat d’enfrontar les dues posicions respecte a la idoneïtat del projecte Bulli Foundation a la platja de Montjoi, a través d’un debat públic, i en això estem, com be sap la nostre alcaldessa, vol ser un acte d’informació més que de posicionament, car la decisió ens vindrà imposada, un altre cop, des de Barcelona.

Nosaltres demanem que el Consistori convoqui una consulta popular on és pugui plasmar l’opinió real de la societat rosinca, doncs entenem que una decisió com aquesta és tan important o més que decidir la ubicació d’un pàrquing o que en fem d’un espai que ens han cedit.

   Fins ara sempre és diu que el projecte és fa en una finca privada però per nosaltres això no és del tot cert. La consulta és justifica perquè el projecte és fa en una finca privada però condicionada per les limitacions d’ús que estableix un bé comú que vol dir públic, que és el parc natural. En el moment que es planteja sobrepassar tots els paràmetres i limitacions hi ha una afectació d’aquest bé públic i per tant es converteix en una cosa de tots. El projecte es declara doncs també d’interès públic per poder obtenir l’autorització pertinent amb una llei feta exprés. Entenent que les lleis no son dogmes de fe eterna. Aquesta declaració d’interès públic hauria d’estar sotmesa a consulta, ja que estem renunciant a un valor de protecció actual per obtenir un nou i teòric bé comú.

Incidint en el tema privat un cop s’ha vist necessari saltar la finca per generar aparcaments fora d’ella, ja no és pot considerar aquest argument.

És per això que nosaltres demanem la retirada d’aquest punt del Ple.

Entenem que la manca d’informació a la societat i la absència de la tant comentada, en anteriors comicis municipals, participació ciutadana, fan que siguin dos conceptes que ens decanten més per el no que per el si a la ubicació del projecte Bulli 1846, que no al projecte en si com he dit abans.

Si no veiem la voluntat de que la veu del poble pugui dir la seva en aquesta important actuació al parc natural de Cap de Creus, nosaltres ara per ara hi votarem en contra.

 

Francesc Giner Ballesta

Portaveu de Gent del Poble de Roses