Ferran Roquer, afirma que l’oferta turística a l’Empordà “ha de passar de despatxar llits a vendre sensacions”

Turisme a l'Empordà

Moment de la conferència de Ferran Roquer al Centre Emprèn d'Empuriabrava

El president del Consell Comarcal, Ferran Roquer, va presentar els eixos estratègics del Turisme a l’Empordà davant de diferents sectors econòmics

Turisme a l'Empordà
Moment de la conferència de Ferran Roquer al Centre Emprèn d’Empuriabrava

El president del Consell Comarcal, Ferran Roquer, ha estat presentat en les darreres setmanes els eixos estratègics del turisme a l’Empordà, i sobre els quals s’està treballant des d’aquesta institució, a diferents sectors econòmics i socials. La darrera d’aquestes presentacions es va fer el passat 17 de desembre en el marc de la Jornada Empresarial organitzada pel Centre Emprèn de Castelló d’Empúries.

Després d’aportar un conjunt de dades que delimiten el moment actual del sector, Roquer va considerar que “l’Empordà ha d’aprofitar la seva situació estratègica, el valor afegit que representa la comarca i les infraestructures viàries per desenvolupar una gestió integral com a destinació turística, però aprofitant les sinergies que representa la marca Catalunya”. Pel que fa als objectius fixats de cares al 2020, va assenyalar que “la nostra zona ha de ser considerada un referent turístic global, vendre una proposta de valor sostenible i alhora competitiva amb un model de lideratge público-privat, amb l’objectiu de primar la qualitat sobre la quantitat”.

Com a objectius de futur immediat, el president del Consell va plantejar els següents: augmentar la despesa diària del turisme, augmentar els ingressos totals i els de fora de temporada, incrementat l’estada mitjana, l’índex de repetició i l’índex de satisfacció, reduir l’oferta d’allotjament obsolet, incrementar el poder de la marca Catalunya-Costa Brava-Empordà, millorar l’equilibri territorial del PIB turístic i millorar l’ús turístic del patrimoni natural i cultural de manera sostenible.

En la xerrada, Roquer va explicar que “tot això és possible amb la creació d’un producte que esdevingui una experiència que motivi un viatge. En el marc del que s’anomena una política industrial, en aquest cas turística, hem de fabricar bons moments en el marc d’una competitivitat sostenible. En definitiva, hem de passar de despatxar llits a vendre sensacions”. Per fer-ho possible va indicar que “la nostra oferta ha d’estar basada en el valor afegit, presentant qualitat a preus raonables però no pas a preus baixos. En aquest sentit hem d’aprofitar les empreses que creïn i comercialitzin productes turístics a partir dels recursos i serveis existents al territori”.

El president del Consell va exposar que “pel que fa a les estratègies a seguir, hem de seguir treballant en l’especialització i segmentació del mercat. Aprofitar el turisme actiu, esportiu i el senderisme juntament amb el turisme de sol, platja i familiar. Promoure l’enoturisme, el turisme gastronòmic i cultural i el d’observació de la fauna i la flora, per exemple. Hem d’aprofitar els parcs naturals, l’espai transfronterer i el turisme interior per aconseguir la desestacionalització”.

Finalment, Ferran Roquer es va referir a algunes de les actuacions que s’estan promovent des del Consell Comarcal de cares a assolir aquests objectius i que passen per les polítiques actives de formació en l’ocupació (joves i majors de 45 anys), el Pla de Foment Turístic -que suposa una inversió de 625.349,53 euros durant els propers dos anys en una trentena de municipis, destinada a posar en valors els espais naturals- i el desenvolupament turístic del pantà, que es presentarà en els properes mesos. El Consell aposta per aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible, seguir desenvolupant Itinerannia i la marca de garantia Productes de l’Empordà així com la promoció i difusió de les rutes culturals i les rutes del vi, tot plegat de forma estreta amb els consells comarcals de les comarques veïnes.