Finalitza l’arranjament entre el carrer d’El Greco i l’Avinguda Santa Bàrbara de Roses

Ajuntament de Roses
El pas entre el carrer El Greco i l'Avda Santa Bàrabara un cop finalitzades les obres / Foto: Ajuntament de Roses

Es tracta d’un pas existent entre aquests dos vials de Roses que fins al seu arranjament estava molt deteriorat fins al punt que dificultava el trànsit de vianants

A Roses han finalitzat les obres d’adequació del pas existent entre el carrer d’El Greco i l’avinguda Santa Bàrbara, destinat a millorar el pas i la seguretat de vianants i la comunicació entre aquests dos carrers de la urbanització de Canyelles. Els treballs han  comptat amb un pressupost de 40.245 €.

L’Ajuntament de Roses ha dut a terme aquest projecte en un espai que, fins ara, presentava un aspecte deteriorat i dificultats d’accés. Conservava algunes restes de pavimentació en un tram, mentre que a la resta es mantenia el terreny natural amb vegetació i arrossegament de terres, roques sortints, etc, que dificultaven i entorpien el trànsit normal de persones.

En tractar-se d’un pas amb només 2 metres d’amplada i un fort desnivell de 15 metres en 70 metres lineals, s’ha optat per la construcció d’escales i replans adaptats a les pendents naturals existents. La pavimentació s’ha fet amb formigó vist i raspallat, i s’ha instal·lat la xarxa d’enllumenat públic i les lluminàries necessàries per millorar la visibilitat i seguretat dels veïns.