Cinema a la Fresca

El fons documental d’Esteve Palou permetrà als historiadors saber com vivia una família de classe mitjana a Roses

Arxiu Municipal de Roses
Entre el fons documental d'Esteve Palou hi ha les cartes que va escriure quan estava fent el servei militar a Cartagena

El rosinc Esteve Palou cedeix tot la seva documentació, pública i privada, a l’Arxiu Municipal de Roses

Arxiu Municipal de Roses
Entre el fons documental d’Esteve Palou hi ha les cartes que va escriure quan estava fent el servei militar a Cartagena

A Roses cada any es fan entre 2, 3 o 4 donacions dels documents d’una família a l’Arxiu Municipal, que per una poble d’uns 20.000 habitants es prou considerable. I el passat mes de juny Esteve Palou vadonar a l’entitat municipal tots els seus documents.

Una donació, que “en aquest cas ha estat molt important”, ha afirmat l’arxiver municipal Pol Messeguer, “perquè no només hi ha documentació del donatari, sinó també de la família i, sobretot, de la seva activitat social i implicació en diferents entitats i associacions, la qual cosa dóna una informació molt valuosa de com vivia  una persona i la seva família, d’un estatus socioeconòmic mitjà, a la segona meitat del segle XX, ja que normalment es guarda la documentació de persones benestants o d’un alt nivell econòmic”.

L’arxiver municipal va remarcar que gràcies a la documentació donada per l’Esteve Palou, “els historiadors d’aquí 50 o a 60 anys veuran tot aquest fons documental com un tresor, ja que normalment es conserva la documentació dels municipis gràcies als ajuntaments, per tant queda una visió esbiaixada del que és la realitat, ja que no tot són impostos, no tot són obres de caràcter públic o no tot són actes de ple”.

Pol Messeguer va destacar que entre la documentació de Palou hi ha la comptabilitat familiar, documents d’una botiga que la família tenia a finals del segle XIX  o les cartes que s’han conservat íntegrament de quan Esteve Palou era al servei militar, “la seva mare les va guardar totes lligades amb feixos, i són documents que normalment no es guarden, i això és un altre exemple d’informació important que permetrà saber -als historiadors del futur- com vivia una persona a mitjans del segle XX que l’havia tocat fer la mili, per exemple, a Cartagena, com és el cas d’Esteve Palou”, va ressenyar en Pol.

A més, també es troben tot els fulls parroquials des dels anys 80 fins al 2000, “a través del quals sabem la gent que s’ha casat o que s’ha batejat, per exemple”,  així com llibres o la documentació escolar del mateix Esteve Palou.

Molts cartells i pòsters

Una altra característica d’aquesta donació que ha fet l’Esteve Palou a l’Arxiu Municipal de Roses sobre la seva documentació és la quantitat de cartells que compte la documentació guardada per aquest rosinc, “és molt important ja que cartells no es conserven molt aquí a Roses, a banda de la col·lecció municipal, i aquest fons documental, que va des dels anys 70 fins l’actualitat, ens ensenya un ampli ventall de tots els actes que s’han dut a terme aquí a la Vila”.

30 caixes de documentació amb un bon estat de conservació

Actualment, els arxivers municipals, després de fer tot els tràmits per a que la persona donant de la seva documentació, en aquest cas l’Esteve Palou, cedeixi els drets per a que pugui utilitzar públicament per fer estudis històrics o exposicions, continuen amb la classificació de tot el fons documental i, sobretot, la descripció “que és el més important per a que després els investigadors o qualsevol ciutadà pugui accedir-hi i sàpiga que hi ha dins d’aquest fons”, va dir l’arxiver municipal.

L’arxiver Pol Messeguer ha quantificat en unes 30 caixes el volum del fons documental de l’Esteve Palou significant el bon estat de conservació d’aquest fons.