Gent del Poble destinarà 1 milió d’euros en promoció econòmica al municipi de Roses

Gent del Poble de Roses

La candidatura de Gent del Poble de Roses

Diners que aniran dirigits per la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball

Eleccions municipals a Roses
Els membres de la candidatura de Gent del Poble

Gent del Poble creu que per promocionar l’activitat empresarial el primer que cal fer és apostar fermament i destinar recursos. En aquest sentit, augmentarà el pressupost destinat a promoció econòmica fins a 1 milió d’euros, actualment de 250.000€, per tal de realitzar un pla de xoc que permeti la reactivació econòmica i creació de llocs de treballs, elements de primera necessitat al municipi.

Aquests diners aniran directament destinats a la formació específica i orientada d’aturats, de la creació de programes d’ocupació, de promoció de l’activitat de l’empresariat municipal i de la millora de l’oferta local amb l’objectiu d’assolir una Roses “tot l’any”.

Al mateix temps, s’establiran accions concretes destinades a revertir l’atur juvenil i a aquells que en edat de maduresa també han patit els efectes de la present crisi.

Aquest import sortirà resultant de la redistribució del pressupost municipal ja prevista en el programa de Gent del Poble fa 4 anys i que es manté i quantifica per a la propera legislatura en cas d’entrar al govern.

Es preveu que l’Àrea de promoció econòmica juntament amb la de Turisme disposi d’un pressupost total de 2 milions d’euros multiplicant per 2.5 el que actualment es destina.