Gent del Poble: “ERC es queda sola votant en contra uns pressupostos on hi han participat la resta de partits”

Gent del Poble

gentdelpoble_rosesEn primer lloc volem destacar que el fet que actualment hi hagi un govern en minoria ha permès el que fins ara pràcticament cap equip de govern havia fet: haver de consensuar uns pressupostos municipals entre l’equip de govern i els diferents grups de l’oposició.

Si be és veritat, i com no podia ser d’una altre manera, el gruix d’aquets pressupostos son obra de l’equip Convergència-Gent del Poble, també és veritat que desprès de moltes reunions i negociacions amb els diferents grups de l’oposició s’han incorporat propostes i suggeriments d’aquests, cosa que amb governs en majoria això no era possible.

Gent del Poble, amb el pacte amb Convergència, ha fet possible aquesta nova manera de governar i això ha donat com a resultat que pràcticament el 95 % de les propostes dels diferents grups de l’oposició s’hagin acceptat i s’hagin incorporat als nous pressupostos.

Entenem que les propostes no acceptades per nosaltres són pràcticament inviables o no és poden fer senzillament perquè la LRSAL. Llei de la Reforma de l’Administració Local, no ho permet.

Entenem que el fet de firmar inclús pactes de pressupostos amb PSC (per exemple), ens obliga ha complir estrictament la voluntat d’aquest partit opositor amb el conseqüent benefici de retruc per la societat civil rosinca.

Amb Ciutadans i PP hi ha hagut bona entesa i comprensió per ambdues parts, ells han aconseguit tot un seguit de propostes que a l’actual equip de govern no li ha costat gaire d’acceptar perquè ho bé les teníem presents i el que han fet ha estat millorar-les, o bé no ens ha costat retirar-les perquè s’ha valorat més el que és guanya a canvi que el que és perd per part nostre. Poso per exemple la retirada dels 25000 € a invertir al CAR de Roses.

No acceptar aprovar uns pressupostos municipals posant per excusa que no s’està d’acord amb la composició dels diferents consells d’administració de les empreses municipals adduint que s’hauria de tenir en compte la representativitat aconseguida en las urnes, a nosaltres ens sobte perquè això no és pot fer, ja que els consells d’administració no consten de 17 consellers. Una altre punt en el que no compartim l’opinió d’aquest partit ERC, és el fet de que se’ls hi ha ofert entrar als Consells executius de Rosersa i Port Nàutic, juntament amb altres forces polítiques i tampoc ho han acceptat, és a dir, renuncien a tenir responsabilitats, no volen formar part de les executives, però voten en contra perquè no tenen prou representació en els consells d’administració.
Molt discutible tot plegat i molt poc constructiu, perquè si un pressupost que augmenta l’activitat inversora amb 3 milions d’euros, (una de les més altes de la demarcació), un pressupost en que se li concedeix al món associatiu rosinc, esportiu, social i cultural 1 M€, i un pressupost en que l’endeutament es redueix a 11,6 milions d’euros, reduint-lo en un 46,71 % respecte al 2011, s’ha de veure sotmès i rebutjat amb l’excusa de tenir una o dos cadires en un consell d’administració, que és reuneix un parell de cops l’any.
Per tant, entenem a Gent del Poble, que és una decisió política molt poc constructiva, totalment legítima, però molt poc constructiva.

Altres punts que destacaríem son:

La qualitat dels serveis es manté sense retallades, això permet mantenir el grau de qualitat assolit, exemple: manteniment urbà, finançament llars d’infants sense pujar quotes a usuaris, ajuts llibres escolars a les famílies, activitats culturals , juvenils, educatives.

Resposta a les necessitats socials, per ex. Manteniment centre distribució d’aliments, suport a l’associacionisme i al voluntariat, accions formatives per a desocupats

La partida de prestacions d’urgència social augmenta la seva dotació dels 90.000 als 100.000 € per el 2016.

Les entitats assistencials (FADIR, Càritas, Roses Contra el Càncer, Tramuntanets etc..) rebran prop de 150.000 €.

En cursos de formació per aturats, serveis de dinamització i inserció laboral mantenen els 52.100 €. A més el proper exercici és destinaran 12.500 € al nou Programa de Garantia Juvenil.

La reactivació econòmica local a través del turisme.

Mes d’un milió d’euros destinat a l’associacionisme (1)

Noves inversions per valor de 3 milions d’euros (2)

No s’augmenta la pressió fiscal i és destina més de 500.000 € en bonificacions (3)

Creiem que són uns pressupostos que permeten una bona activitat inversora, el món associatiu està molt ben subvencionat i l’endeutament és redueix, per lo tant estem satisfets de presentar aquets pressupostos junt amb els nostres socis de govern l’equip de Convergència.