Suquet de peix de Rose

Govern i més de 70 entitats signen el Pacte per a la Infància a Catalunya

Pacte per a al Infància
Foto de grup dels signants del Pacte per a la Infància

L’acord vol situar la infància i l’adolescència en el centre de les polítiques del país

Pacte per a al Infància
Foto de grup dels signants del Pacte per a la Infància

El president de la Generalitat, Artur Mas, va presidir ahir  l’acte de signatura del Pacte per a la Infància a Catalunya, que van rubricar una setantena d’entitats, agents socials i econòmics, institucions i partits polítics catalans, amb l’objectiu de situar la infància i l’adolescència en el centre de les polítiques del país. El cap de l’Executiu va destacar la “generositat” dels participants en aquest acord que, va dir “deixarà empremta”. “Un país que és capaç de fer això, no només és un país que no està perdut, sinó que se’n pot sortir”, va afirmar.

L’acte de signatura va tenir lloc al Palau de la Generalitat amb la participació dels representants de totes les parts signats, un marc escollit, segons va explicar el president, per donar-li la màxima solemnitat” , ressaltant el fet que l’acord s’hagi assolit amb un gran consens”.

La consellera de Benestar i Família, Neus Munté, que va participar també en l’acte, va assegurar que el Pacte per a la Infància a Catalunya “respon a una demanda de la societat en el sentit de donar més visibilitat a la infància i l’adolescència”, per tal que les polítiques que els afecten vagin més enllà, perquè és una qüestió fonamental de país”.

Munté va destacar en el seu parlament que el Pacte ha de servir per construir un futur millor pels infants i adolescents, un futur amb el màxim d’igualtat d’oportunitats; amb justícia social, amb equitat i amb llibertat individual”. La consellera va voler subratllar que l’acord és fruit d’un procés participatiu, obert i crític i en va detallar alguns dels eixos que inclou l’acord com la difusió dels propis drets dels infants, la inclusió social, la qualitat de vida, i un major reforç de la família.

En el decurs de l’acte van intervenir també sis infants d’Unicef Catalunya que van llegir alguns dels fragments del Pacte signat.

Eixos d’actuació

El Pacte per a la Infància a Catalunya, impulsat pel Govern, està orientat a promoure polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur.

El Govern va adquirir el compromís durant la passada legislatura d’impulsar un Pacte per a la infància a Catalunya. El Departament de Benestar Social i Família, que ha liderat el projecte, va endegar llavors els treballs per a l’elaboració del document de bases, que també donava compliment a la demanda que les entitats del sector havien fet arribar a totes les forces polítiques amb representació parlamentària. En aquest sentit, el document que se signarà divendres suposa el compliment d’aquest compromís del Govern envers la infància i el sector.

L’acord subscrit suposa l’assoliment d’un alt grau de consens, fruit de la suma de compromisos que adquireixen tots els signants i que suposa un canvi substancial i significatiu en matèria d’infància al nostre país. En aquest sentit, la signatura suposarà un salt qualitatiu en les polítiques adreçades a aquest col·lectiu, en tant que permetrà millorar les eines per protegir i atendre els infants i adolescents en situació més vulnerable, així com impulsar mesures de prevenció, foment de la participació i promoció dels drets, deures i oportunitats del conjunt d’infants i adolescents del país.

Per a fer-ho, el document traça diversos eixos d’actuació:

  • Participació social de la infància. Per a garantir la participació infantil recollida com a dret a la legislació actual i fomentar el coneixement dels drets de l’infant.
  • De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats. Aquest eix se centra en reforçar les polítiques de prevenció del risc, especialment de les situacions de pobresa; millorar el treball amb les famílies i els recursos per intervenir davant les situacions de risc; treballar per oferir a tots els infants i adolescents en situació de desemparament la mesura de protecció més adequada a les seves necessitats, així com desenvolupar les mesures de suport necessàries perquè es puguin desenvolupar en un futur com a adults autònoms i responsables.
  •  Atenció a la infància des de la perspectiva de la salut, l’educació i els valors i la família.

En l’àmbit de la salut, treballant des de la prevenció, l’atenció precoç; reforçant la prevenció de les addiccions i dels trastorns alimentaris; promovent la Xarxa de salut mental; donant suport als infants amb malalties cròniques o de llarga durada; conscienciant la societat perquè actuï amb responsabilitat en relació amb el maltractament infantil fent visible el nombre d’infants que pateixen aquesta causa, i evitant la victimització secundària.

Pel que fa a l’educació i els valors, el pacte vol garantir el dret a l’educació més enllà del dret a l’escolarització, fomentant el lleure, el joc i la participació en activitats socials, culturals i artístiques; i potenciar el paper socioeducatiu de tots els agents i reforçar el vincle entre ells, coresponsabilitzant-se de tot el procés educatiu dels infants i adolescents.

Sobre la família, el text aposta per a promoure la família com a institució afectiva, educadora i transmissora de valors; protegir i acompanyar les famílies en tota la seva diversitat i en qualsevol moment del seu cicle vital; donar suport en funció de la seva renda, i en especial a les nombroses i monoparentals i les que estan en risc de vulnerabilitat; promoure polítiques de suport a la natalitat i afavorir la conciliació de la vida personal, professional, familiar i escolar per garantir el temps compartit com a element clau de benestar.

  • Mitjans de comunicació. El darrer eix del document busca garantir  un tractament adequat de les informacions que afecten els infants, vetllar per una influència positiva de la publicitat sobre els valors i el consum responsable; instar a l’autoregulació dels professionals i les empreses de comunicació; fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés als mitjans i les tecnologies; protegir l’ús correcte de la identitat digital dels menors d’edat; incorporar una imatge realista i positiva dels infants i adolescents incidint en els hàbits saludables; educar els infants i adolescents per ser responsables amb mesures d’autocontrol i de gestió del temps, i coresponsabilitzar les famílies i la resta de la comunitat socioeducativa en l’educació mediàtica dels infants.

El pacte també tracta altres aspectes per a reforçar i consolidar l’atenció a la infància com ara l’impuls al desenvolupament de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, la creació d’un índex de desenvolupament infantil o la incorporació d’una avaluació específica sobre l’impacte en la infància en els projectes de disposicions reglamentàries i els avantprojectes de llei.