Grups de Recerca en Cardiologia comparteixen a Girona els darrers avenços amb cèl.lules mare

Cèl.lules mare

Processament de mostra de cèl·lules madre del cordó umbilical

Aquests grups de Recerca en Cardiologia han participat en una jornada organitzada per CardioNet en col.laboració amb l’empresa Sevibe Cells

Cèl.lules mare
Processament de mostra de cèl·lules madre del cordó umbilical

Les teràpies amb cèl.lules mare cada vegada estan guanyant més terreny en el camp de la investigació de les malalties en general i ,en concret, de les malalties cardiovasculars. Així  es va posar de manifest en una jornada que es va dur a terme ahir a Girona organitzada per CardioNet, el Grup de Treball de Recerca Bàsica i Traslació Clínica de la Societat Catalana de Cardiologia, en col.laboració amb l’empresa Sevibe Cells. Sevibe és un Banc de sang del cordó umbilical dedicat a la conservació familiar de cèl.lules mare que compta amb un laboratori propi ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG).

A la trobada hi van assistir una quarantena d’investigadors de diferents grups catalans que treballen amb teràpies innovadores; alguns d’ells ho fan amb cèl.lules mare que obtenen per diferents mitjans com ara el greix subcutani. Durant la reunió es va constatar el gran interès científic que hi ha per les cèl.lules mare procedents del cordó umbilical. També es van posar damunt la taula els darrers avenços en les investigacions amb cèl.lules mare que, per una banda, se centren en les noves maneres d’administrar-les en els pacients com ara “amb uns pegats o tiretes que es poden col.locar directament sobre la zona de l’infart, un procediment que s’anomena enginyeria de teixits” segons va explicar el Dr. Santi Roura, coordinador de CardioNet.  Aquestes noves teràpies regeneratives, afegeix Roura, s’estan provant actualment amb animals, concretament amb el porc perquè és el que té un sistema cardiovascular més semblant al dels humans. Per altra banda, segons explica el coordinador de CardioNet, també s’han fet estudis amb ratolins amb cèl.lules mare de diferents origens, incloent cèl.lules mare procedents de la sang de cordó umbilical. En aquest cas al ratolí se li ha induit un infart i després del tractament s’ha pogut constatar que es produeix una recuperació important de la funció cardíaca (de fins a un 20 per cent de recuperació en alguns casos). “Però ens cal afinar en el tipus de cèl.lula mare que seria més òptima per a aquests tractaments: les adultes, les del fetus, les embrionàries….”, remarca Roura.

La investigació en cèl·lules mare pot ser una eina de gran utilitat, per exemple, per a descobrir nous fàrmacs, i també en teràpies de patologies degudes a pèrdua de funció cel·lular. La teràpia cel·lular, a través del trasplantament de cèl·lules mare diferenciades en diferents tipus cel·lulars, pot representar una alternativa terapèutica en malalties com ara algunes alteracions neurodegeneratives, accidents vasculars, lesions de medul·la espinal, insuficiència cardíaca o la diabetis juvenil, entre altres.

Visita a Sevibe Cells 

Els investigadors van visitar el laboratori de Sevibe Cells situat al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i van mostrar un gran interès per la tasca que s’hi està duent a terme. En aquest sentit, es va apuntar una possible línia de col.laboració futura entre el laboratori i CardioNet. “Hi hauria la possibilitat, prèvia autorització dels pares i de les autoritats sanitàries, de que les mostres que no reuneixin els mínims de qualitat per ser criopreservades puguin ser cedides a grups de recerca catalans per al seu ús” explica el director del laboratori,  el Dr. Josep Maria Pujal. Per la seva banda, el coordinador de CardioNet considera que “si fos així, els investigadors podríem tenir una nova font d’obtenció de cèl.lules mare i, d’aquí a uns anys, es podrien, fins i tot, arribar a utilitzar per fer teràpies en humans des d’un punt de vista cardiovascular.”

En el marc de la jornada que es va dur a terme ahir, els investigadors també van visitar l’Institut d’Investigació Biomèdia de Girona (IdibGi).