‘H’ Marianna de Copons. Història d’una espia catalana’, documental per commemorar a Roses el Dia Internacional de les Dones dins la campanya ‘Tu mous fitxa’

Dia Internacional de la Dona

‘Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere’ és una campanya unitària per commemorar el Dia Internacional de les Dones a la que se subscriu l’Ajuntament de Roses

Dia Internacional de la DonaEn el marc de la commemoració el 8 de març del Dia Internacional de les Dones, la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, des del mes passat divulguen una campanya unitària institucional de sensibilització amb el missatge “Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere”.

Iniciativa a la que s’ha sumat l’Ajuntament de Roses que commemorarà aquest diumenge, 8 de març, el Dia Internacional de les Dones amb la projecció al Teatre Municipal del documental ‘H’ Marianna de Copons. Història d’una espia catalana, després del qual es procedirà, com cada any a la lectura del manifest.

‘H’ Marianna de Copons, Història d’una espia catalana

El documental ‘H’ Marianna de Copons, Història d’una espia catalana, obra del jove director Lluís Galter (Caracremada, 2010), s’articula entorn el personatge històric Marianna de Copons, una espia catalana lligada als fets de 1714. “H” fou el símbol amb el qual identificaven el coronel Amill els serveis secrets catalans de l’època a partir d’un codi xifrat que servia per comunicar la Barcelona assetjada i el front exterior. Marianna de Copons fou un membre actiu d’aquesta xarxa d’espionatge i utilitzà la seva façana de botiflera aristòcrata per contribuir a la resistència de la causa austriacista.

El visionat del documental donarà pas a continuació (12.30 h), a la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones “El món local mou fitxa”, amb el qual es reivindicarà la igualtat entre homes i dones i es retrà homenatge a aquelles dones que s’han significat en la vida pública, social, cultural o política creant referents i ampliant els horitzons i les oportunitats de les dones: Francesca Bonnemaison, Virginia Wolf, Marie Curie, Caterina Albert (sota el pseudònim de Víctor Català), Maria Mercè Marçal, Margarida Xirgu, Victòria Kent, Frederica Montseny, Carme Karr, entre d’altres.

La lectura del manifest vol també ser una aposta perquè des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials i des de la societat civil es garanteixin els drets bàsics de les dones i s’avanci en la coeducació i la corresponsabilitat entre homes i dones, apostant per impulsar un canvi cultural que ens porti a establir unes relacions entre homes i dones lliures de violències i de dominació i unes relacions que ens permetin créixer en igualtat i llibertat.

Campanya ‘Tu mous fitxa’

La campanya, que gràficament es representa amb les fitxes i el taulell del joc dels escacs, serà àmpliament divulgada per les institucions a través dels mitjans de comunicació propis, així com en insercions a la premsa escrita general, comarcal,  gratuïta i digital. Els ens local que ho considerin podran adaptar l’eslògan al seu àmbit d’acció territorial.

L’objectiu de l’Institut Català de les Dones amb aquesta campanya és promoure la reflexió i la revisió individual de cada ciutadà i ciutadana al voltant del concepte equitat de gènere, ja sigui en l’àmbit professional, com en les relacions familiars i personals. Aquesta presa de consciència individual ha de permetre actuar, moure fitxa,  i  protagonitzar una transformació que ens porti a una societat on el valor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones sigui una realitat efectiva.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya afirma en el seu articulat que l’equitat de gènere és un valor de la societat catalana i que els poders públics han d’emprendre polítiques actives per a reconèixer les dones com a subjectes socials i polítics, superar el model androcèntric i reconèixer l’expertesa femenina, així com les aportacions que les dones han fet i fan en totes les esferes polítiques, socials, econòmiques i culturals.

L’equitat de gènere també es l’eix del contingut de la Declaració Institucional de l’Institut Català de les Dones del 8 de març del 2015, que serà llegida en els actes commemoratius que es faran en tot el territori.