Cinema a la Fresca

Una herència a Roses acaba en els tribunals

Arxiu Municipal de Roses
Comunicació del causídic Joan Agramont al jutge Joan Gonser

El Document del Mes de l’Arxiu Municipal de Roses presenta el cas d’una herència de principis del segle XIX que arribà els tribunals

Arxiu Municipal de Roses
Comunicació del causídic Joan Agramont al jutge Joan Gonser

El document que l’Arxiu Municipal de Roses publica aquest gener a l’apartat “El Document del Mes” del web municipal www.roses.cat, descriu el plet per l’herència testamentària de Pere Romañach, tramitat entre els anys 1805 i 1808. Es tracta d’un clar exemple dels conflictes viscuts a causa d’herències al llarg de la història, alguns dels quals han provocat guerres entre regnes, poblacions… o, com en el cas ocupa aquest document, entre famílies.

Un total de 64 folis conformen la documentació d’aquest plet per la casa i dues peces de terra del pagès rosinc Pere Romañach, mort el 1777 als 70 anys d’edat. El 5 de setembre de 1805 es va iniciar una causa judicial que enfrontava Josep Romañach, treballador i fill segon de Josep Romañach i Isabel Berta, contra Pere Lagresa i Maria Ferrer, conjugues, tots de Roses.

La lluita per l’herència es fonamentava per l’existència de dos testaments, un de 1772 i un altre de 1773. En el primer Pere Romañach havia establert hereu universal a Josep perquè el fill primogènit, Pere, havia abandonat la casa i s’havia casat sense el seu permís. En el segon, el pare feia hereu el fill gran.

Els tràmits administratius del judici van acabar el 24 de maig de 1808, dos mesos després de la sentència emesa per Joan Gonser, procurador i assessor ordinari de la vila de Castelló i del Comtat. Com era normal a l’època, la cúria de l’Audiència del Comtat d’Empúries, el centre administratiu i judicial de la jurisdicció del comte, era qui s’ocupava de jutjar les causes de més importància del comtat, les que no eren competència de les autoritats locals, els batlles, i les que no eren prou importants per arribar a la més alta instància judicial, la Reial Audiència de Catalunya.

Josep va aconseguir que s’anul·lés el segon testament i així poder viure a la casa dels seus pares i treballar les vuit vessanes de vinya i oliveres situades a la Torre d’en Sastre i a l’Alzeda.

Podeu consultar el document complet en el següent enllaç.