Inici de la redacció del planejament de la terminal intermodal de mercaderies del Far d’Empordà

El Pla director urbanístic (PDU) determinarà les reserves de sòl i les infraestructures necessàries per implantar una terminal intermodal de mercaderies al Far d’Empordà, adjacent a l’actual Logis Empordà

centre_intermodal
LOGIS Empordà

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) va informar favorablement ahir de l’inici de la redacció del PDU per a la implantació d’una terminal intermodal de mercaderies als termes municipals del Far d’Empordà, Vilamalla i Garrigàs.

Aquesta terminal estava inclosa en la relació de plataformes logístiques públiques del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC). El PDU que ara es començarà a redactar haurà de preveure tant les reserves de sòl necessàries per a la seva implantació com els mecanismes i instruments més adients per a desenvolupar-la.

Un puntal de l’activitat econòmica

La logística representa actualment el 7% del valor afegit de Catalunya i els darrers anys ha estat registrant creixements en un 50% superiors als del PIB. A més, es tracta d’un sector que, de retruc, contribueix en gran mesura a la competitivitat de tot el teixit productiu i a la generació de llocs de feina.

En aquest sentit, la futura terminal logística intermodal de l’Empordà, amb una superfície aproximada de 144,54 hectàrees, se situarà a 2,5 quilòmetres al sud-est de Figueres i a uns 35 km de la frontera francesa. Aquesta ubicació, juntament amb la proximitat a grans infraestructures viàries i ferroviàries, la situaran en la porta d’entrada natural a Catalunya, a la resta de l’Estat i en un nus vital en el trànsit de mercaderies de l’arc mediterrani. Pel que fa concretament al mode ferroviari, la terminal es podrà connectar a les infraestructures actuals tant en ample internacional com ibèric.

El PDU és la figura de planejament que permetrà integrar i coordinar les actuacions ferroviàries i viàries necessàries per fer realitat aquesta plataforma i aprofitar el potencial de la seva localització. Així, determinarà l’abast de les infraestructures, les reserves de sòl i també els instruments per al seu desenvolupament. Els principals objectius del PDU seran:

  • Potenciar el Corredor Mediterrani, tot captant nous fluxos de mercaderies entre la Península i Europa, així com contribuint a la competitivitat del teixit econòmic català.
  • Donar suport a les estratègies del Port de Barcelona en la captació de nous trànsits i en l’ampliació del seu hinterland.
  • Oferir un espai adequat per a l’activitat logística a Catalunya fora de l’entorn de Barcelona, més congestionat.
  • Atreure el trànsit de les comarques interiors de Catalunya, de Saragossa i Madrid a través del desdoblament de l’Eix Transversal.
  • Augmentar la quota del transport ferroviari, reduint les emissions de CO2.