Iniciades les obres per millorar els vestidors, els serveis públics i el vestíbul del Pavelló Municipal d’Esports

Pavelló Municipal d’Esports

Obres de millora i adequació al Pavelló Municipal d’Esports de Roses

Les obres de millora al Pavelló Municipal d’Esports es van iniciar el passat 24 de juliol i es preveu que estiguin enllestides en 4 mesos

Pavelló Municipal d’Esports
Obres de millora i adequació al Pavelló Municipal d’Esports de Roses

Al setembre de l’any passat l’Ajuntament de Roses va aprovar per ple el projecte de reforma del Pavelló Municipal d’Esports, amb l’objecte d’adequar l’interior dels vestidors, els serveis generals i el vestíbul públic, per tal de millorar les condicions de salubritat i els acabats interiors existents.

I el  passat 24 de juliol es van iniciar les obres d’aquestes reformes “que constarà de dues fases, en la primera es preveu renovar els acabats interiors dels vestidors, substituir els aparells sanitaris, l’enllumenat, els radiadors i el mobiliari” ha afirmat el regidor d’Esports, Serveis Públics i Infraestructures, Juan M. Fernández.
En aquesta primera fase també es contempla canviar la distribució interior del nucli dels banys existents “per permetre incorporar banys adaptats per a gent amb mobilitat reduïda o que van en cadira de rodes en dos dels vestidors, a més d’adequar els accessos tants als mateixos vestidors com a la pista”, ha assenyalat Fernández.
Assenyalar que el nou vestidor dels àrbitres se situarà en el lloc on, actualment, s’utilitza com a magatzem dels espais administratius.

En una segona fase, segons explica el regidor, “es renovaran els acabats interiors de la zona de serveis generals i el vestíbul o entrada del pavelló”, preveient també incorporar proteccions solars per a les obertures d’accés als vestidors per l’exterior.

Aquest Projecte, que va ser  redactat el febrer de 2016,  comptava  amb un pressupost d’execució per contracte de 326.340,50 € (21% d’IVA inclòs), desglossat en dues fases d’actuació; la fase 1, amb un pressupost de 260.090,46 €  i  la fase 2 amb un pressupost de 66.250,04 €

I el contracte per l’execució de l’obra es va adjudicar a favor de l’empresa Argon Informàtica, SA, amb CIF A17154006, pel preu de 208.650,00 € més 43.816,50 €, en concepte del 21% d’IVA, que fan un total de 252.466,50 €, per ser la proposta més avantatjosa econòmicament, i per haver acreditat reunir els requisits establerts per a l’adjudicació del contracte.

El termini d’execució previst, pel total de l’obra (les 2 fases), és de 4  mesos i un termini de garantia d’un any.