Inspeccions conjuntes de consum a establiments del sud de França i la comarca de l’Alt Empordà

S’han controlat les rebaixes i el lloguer d’apartaments

L’Agència Catalana del Consum (ACC) i la Direction Departamentale de la Protection des Populations de Pirineus Orientals han dut a terme darrerament una campanya d’inspecció conjunta per tal de comprovar el compliment de la normativa de consum a establiments de la Catalunya Nord i de la comarca de l’Alt Empordà.

Aquesta és la primera de les actuacions que s’ha previst que es duran a terme aquest any entre inspectors de l’ACC i de l’Autoritat francesa, i ha comptat amb la col•laboració del servei d’inspecció de l’àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Les actuacions inspectores han consistit en la comprovació dels requisits que han de complir els establiments per a la venda de productes en període de rebaixes, així com els que han de complir els establiments que presten serveis d’intermediació en el lloguer d’apartaments turístics.

Pel que fa a la venda en període de rebaixes, s’ha comprovat, entre altres extrems, si hi consta el preu habitual al costat del preu rebaixat o bé si s’indica el percentatge de reducció, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment, així com si es lliura factura, tiquet o justificant de la transacció i si hi consten les dades obligatòries.

Pel que fa al lloguer d’apartaments turístics, s’ha comprovat si els establiments disposen de la corresponent inscripció al registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, així com del full d’encàrrec previst a la normativa vigent i se’ls ha requerit per tal que aportin l’acreditació documental de la informació que han de lliurar a les persones consumidores abans de prestar qualsevol servei.