Suquet de peix de Rose

Itinerànnia aconsegueix un impacte econòmic de més de 3 milions d’euros al 2013

Un estudi sobre els clients fora de l’estat espanyol que han sol·lcitat els serveis d’Itinerànnia revela un import econòmic estimat de 3.263.645 euros

ItinerànniaAhir es va presentar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà l’estudi sobre l’impacte econòmic generat pels operadors de senderisme europeu durant l’any 2013 a la xarxa Itinerànnia,  implantada a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà des de l’any 2008,  amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme i captar nous mercats potencials.

La coordinadora de l’entitat, Adriana Ramon, va ser l’encarregada d’anunciar els resultats i les xifres que es recullen en l’estudi, basat en l’impacte econòmic que suposen els clients europeus en quant a la xifra de negoci que han suposat els productes comercialitzats durant l’any 2013,

Cal tenir en compte que aquest estudi només quantifica l’impacte econòmic dels clients internacionals que aporta aquest projecte per tal de poder quantificar la seva influència en la desestacionalització turística. Aquests turistes que s’han analitzat van pernoctar en alguna de les tres comarques en els períodes de baixa ocupació, és a dir, entre setmana i mesos de tardor i de primavera.

L’increment productes de senderisme que transcorren per camins d’Itinerànnia ha estat notable, dels 36 productes que es comercialitzaven a través d’operadors a finals de l’any 2008 es va passar a 63 a finals de 2012 i a final de 2013 se n’han identificat 91. Un creixement  del 30%.

Inicialment operaven  5 països en aquesta zona: França, Alemanya, Regne Unit, Holanda i Bèlgica. Durant aquest 2013 hem detectat nous turistes provinents de Noruega i Estats Units.

Així, l’impacte econòmic va superar els 3 milions d’euros (vegeu taula) gràcies, a l’oferta dels paquets turístics, calculant així mateix les despeses generades en alimentació, en cas que no estigui inclosa total o parcialment en l’oferta, i en comerç i compres.

 

Import estimat a partir del preu dels paquets turístics analitzats

Import estimat en despesa alimentació

(9,59%)

Import estimat

despesa en comerç i compres

(15%)

 

Import estimat total

91 productes – senderisme

2.619.508 €

251.211 €

392.926 €

       3.263.645 €

Per tant, l’import estimat total incloent el paquet turístic, menys les despeses no imputades, més la despesa en alimentació i comerç /compres és de 3.263.645 euros.

L’estudi realitzat durant aquest any s’ha centrat exclusivament en els productes de senderisme, en aquest cas respecte a l’any passat el creixement de l’impacte econòmic ha estat d’un 54,8%.

Durant la presentació de l’estudi de l’impacte econòmic d’Itinerànnia, el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Quim Felip, va recordar que “s’han marcat i senyalitzat més de 2.500 quilòmetres de senders, recuperant els antics camins que s’utilitzaven per anar d’un poble a l’altre, alhora que s’ha treballat intensament per promocionar-lo en mercats europeus”.

Així mateix, va destacar el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, que el model d’Itinerànnia “es resumeix en posar en comú un conjunt de línies d’actuació per esdevenir un destí amb un creixement econòmic basat en el turisme, respectant sempre la conservació de l’entorn i la qualitat de vida de la població local.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Miquel Rovira, va remarcar que Itinerànnia està basada en el model suís, concretant que “la xarxa de senders és com un mapa de carreteres però pedestre, que permet anar de qualsevol punt a qualsevol altre, permet caminar dels Pirineus fins al mar i del mar fins als Pirineus. Recupera les antigues vies de comunicació entre els pobles amb l’objectiu que el senderista arribi a les zones habitades, el que li permet gaudir dels serveis que ofereixen i efectuar despesa econòmica a les viles fent que els ingressos econòmics reverteixin en diversos àmbits del propi territori”.

Altres resultats destacats en l’estudi:

  • L’estada mitjana dels productes analitzats de senderisme és de 6,35 nits
  • El 80,95% de les nits estan allotjats a alguna de les comarques Itinerànnia. Això correspondria a una estada mitjana de 5,15 nits a les comarques Itinerànnia, en productes de senderisme.

–          El nº estimat de persones que durant el 2013 han viatjat amb alguns dels  productes de senderisme analitzats és de  4.772 persones

El nº estimat de pernoctacions de senderisme durant el 2013 corresponents als  productes de senderisme analitzats,  dins les comarques d’Itinerànnia és de 27.997 pernoctacions.

Despesa estimada en alimentació pels productes analitzats: 251.211€

Suposa aproximadament una despesa complementària del 9,59% sobre el cost total del producte, pel total dels productes.

S’ha estimat una despesa complementària del 15% sobre el cost total del producte, pel total de productes de senderisme analitzats a partir de l’estudi realitzat recentment a la Garrotxa Impacte econòmic de la CETS sobre el turisme de la Garrotxa 2001-2010.  Un import de  estimat de 392.926 €.

És important tenir en compte que aquest no és el total de l’impacte econòmic total del projecte de la xarxa de senders,  en aquest estudi no es contemplen els turistes de proximitat, ni usuaris de la xarxa, aquest estudi revela l’impacte econòmic només els productes venuts a través d’operador o agències receptives a clients/turistes europeus.

És complicat poder analitzar l’impacte de la resta d’usuaris de la xarxa de senders, ja que moltes vegades el turista de proximitat fa com una de les activitats senderisme però no en tenim un coneixement directe.

Segons estudis existents realitzats per l’editorial Alpina, editora dels mapes de la xarxa a cada comarca, per cada mapa venut caminen 25 persones.

En aquest cas doncs, si es calculen que s’han venut entre les tres comarques 2.588, el resultat és que unes 64.700 persones han caminat per algun tram de la xarxa de senders.

Un altre dels indicadors que utilitza Itinerànnia per analitzar el bon funcionament de la infraestructura turística és l’increment de  visites al web:

  • Any 2013: 31.346 visites (32%) /  Pàgines vistes: 129.633
  • Any 2012: 23.770 visites / Pàgines vistes: 107.198

Dels 31.346 visitants un 52% visiten l’apartat de propostes d’itineraris creats específicament pels turistes de proximitat.

Considerant aquests resultats detectats en l’estudi i als dels altres indicadors estudiats, el Consell Dinamitzador d’Itinerànnia, format per representants de totes les entitats impulsores ha aprovat el pla estratègic pels propers anys que contempla seguir apostant pel manteniment i la millora dels camins de la xarxa de senders,  la promoció i suport a agències de viatges i operadors en la creació de productes especialitzats i la promoció de nous usos sobre els camins de la xarxa de senders.

Cal destacar que a partir de Setmana Santa estarà activa una nova aplicació mòbil que permetrà veure a través dels telèfons mòbils la xarxa de senders, els itineraris més propers del lloc on s’està ubicat així com els serveis turístics més propers, us passarem nota de premsa.