Ja són més de 700.000 treballadors els afectats pels ERTO a Catalunya

ERTO a Catalunya

Comunicat de Treball, Afers Socials i Famílies sobre dades d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats a Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que fins ara s’han presentat a Catalunya 95.808 Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que afecten un total de 704.288 persones treballadores.

Els ERTO per força major representen el 93,9% dels presentats, i afecten el 85,6% de les persones treballadores.

ERTO PER DEMARCACIONS

• Barcelona: 69.866 exp. 553.511 persones afectades

• Girona: 10.777 exp. 67.652 persones afectades

• Lleida: 5.297 exp. 29.920 persones afectades

• Tarragona: 7.580 exp. 43.876 persones afectades

• Terres de l’Ebre: 2.288 exp. 9.329 persones afectades

CATALUNYA: 95.808 exp. 704.288 persones afectades

ERTO PER ACTIVITAT ECONÒMICA

• Serveis: 78.071 exp. 499.987 persones afectades

• Indústria: 8.089 exp. 138.065 persones afectades

• Construcció: 7.716 exp. 45.182 persones afectades

• Agricultura: 692 exp. 3.955 persones afectades

• Sense Especificar: 1.239 exp. 17.097 persones afectades

DIVISIONS ECONÒMIQUES AMB MÉS ERTO

• Serveis de Menjar i begudes: 19.065 exp. 108.276 persones afectades

• Comerç detall exc. Vehicles motor: 12.582 exp. 56.128 persones afectades

• Altres activitats de serveis personals: 6.849 exp. 18.510 persones afectades

COMARQUES AMB MÉS ERTO

• Barcelonès: 31.703 exp. 240.321 persones afectades

• Vallès Occidental: 10.269 exp. 90.088 persones afectades

• Baix Llobregat: 8.991 exp. 94.682 persones afectades

El web de l’Observatori del Treball i Model Productiu es poden consultar la totalitat d’aquestes dades.

Què és un ERTO

La paralització de l’activitat a causa de la pandèmia ha estat el motiu pel qual les empreses recorren a l’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).

D’aquesta manera, les empreses s’estalvien salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social i els treballadors deixen de treballar tota la jornada o una part d’aquesta. L’Administració, però, els paga una prestació durant els sis primers mesos, que representa el 70% de la base reguladora. Durant aquest temps el treballador continua vinculat a l’empresa sense generar dret a vacances ni pagues extra, i tampoc consumeix atur.