Jornada final del microprojecte transfronterer en el que hi participa Roses

Microprojecte transfronterer de participació ciutadana

Moment de la jornada final del microprojecte transfronterer de participació ciutadana

El Consell Comarcal va acollir la jornada final del microprojecte transfronterer sobre participació ciutadana

Microprojecte transfronterer de participació ciutadana
Moment de la jornada final del microprojecte transfronterer de participació ciutadana

Dimarts passat, 19 de juny, va tenir lloc a Figueres la jornada de tancament del microprojecte transfronterer “Propostes per millorar la governança local a l’Espai Català Transfronterer. Intercanvi d’experiències i coneixement en processos de participació ciutadana”, que ha portat a terme l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en els darrers mesos, en què van participat 50 representants polítics i tècnics d’ajuntaments de les dues vessants de la frontera.

Durant aquest semestre, l’Equip D’inclusió i Atenció a la Comunitat ha posat en marxa i ha coordinat conjuntament aquest projecte en el qual ha participat un grup de 25 representants tècnics i polítics dels ajuntaments d’Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Le Bolou, Elne, Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala, Vilafant i La Jonquera.

Aquest projecte transfronterer, que ha comptat amb una subvenció del programa de subvencions pluriennals Eurodistricte atorgat per la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, s’ha centrat en l’intercanvi de bones pràctiques i de coneixement en processos de participació ciutadana desenvolupats pels ens locals els darrers anys.

Característiques

El projecte ha centrat la seva activitat en l’intercanvi de coneixement i experiències en el disseny, dinamització, implementació i avaluació de processos participatius promoguts els darrers anys per 9 municipis de l’Alt Empordà i el Departament dels Pirineus Orientals, territoris que formen part de l’Espai Català Transfronterer.

L’objectiu principal ha estat generar coneixement aplicat sobre un àmbit d’intervenció que ha estat poc explorat a escala transfronterera com són les polítiques de participació ciutadana promogudes per l’administració local, el nivell d’administració més proper a la ciutadania. L’intercanvi de coneixement desenvolupat en aquest projecte ha centrat l’interès en els aspectes següents:

 • Conèixer les estratègies de participació ciutadana i els equips tècnics encarregats de promoure-les en els ajuntaments dels municipis participants. Conèixer les prioritats polítiques i objectius dels processos de participació ciutadana en cada municipi i els perfils professionals encarregats d’impulsar, dinamitzar i promoure aquests processos de treball.
 • Conèixer els espais formals de participació i consulta dels municipis i com s’incorporen els actors no associatius; els processos de treball i dinamització de les xarxes d’agents locals així com les experiències concretes de participació ciutadana promogudes en els darrers 5 anys.
 • Conèixer les dificultats i problemàtiques que detecten els equips tècnics municipals i els electes locals en el disseny i implementació de processos i espais de participació ciutadana en el seu municipi.
 • Conèixer estratègies d’empoderament i de democràcia inclusiva que posen en marxa els municipis seleccionats orientats a promoure la participació ciutadana en diversos àmbits de política pública local (temàtiques, metodologies de treball, eines i dinàmiques de treball grupal) en els darrers 5 anys.
 • Detectar persones expertes en recerca i dinamització de processos participatius (que pertanyin tant a centres i/o equips de recerca com a empreses/cooperatives, amb la finalitat de promoure i comptar amb un directori/xarxa professional en aquest àmbit a escala transfronterera).

Per tal de tirar endavant els objectius i principals activitats previstes es va crear un Grup de treball transfronterer del Microprojecte 2018, integrat per electes locals i professionals tècnics dels nou municipis participants, amb la finalitat d’identificar les principals necessitats i reptes en l’àmbit local de la participació ciutadana, organitzar de l’intercanvi d’experiències, compartir el coneixement i propostes generades i establir possibles línies de treball per a seguir avançant en aquest àmbit d’intervenció de la política pública.

Activitats desenvolupades

En el marc d’aquest procés de treball desenvolupat entre els mesos de març i juny de 2018 s’ha compartit informació i coneixement en relació a les estratègies i processos de participació ciutadana desenvolupades a escala local, i sobre els reptes i oportunitats que presenten aquestes pràctiques per reforçar la democràcia local i la governança municipal. Aquestes han estat les principals activitats desenvolupades:

-Reunió de constitució del Grup de treball transfronterer del Microprojecte amb càrrecs electes i professionals tècnics dels ajuntaments participants (19 d’abril de 2018). Aquesta sessió va tenir com a principal objectiu presentar i conèixer les diferents administracions locals implicades en l’intercanvi d’experiències, obrir la reflexió sobre el desenvolupament de polítiques de participació a nivell municipal i identificar les experiències de participació recents dutes a terme per aquest ajuntaments.

-Visita d’estudi a Arles-sur-Tech per a conèixer les experiències de participació desenvolupades en els municipis del Departament dels Pirineu Orientals participants en el projecte (17 de maig de 2018):

 • Procés participatiu Mas Palanca: creació d’un espai d’oci a Arles-sur-Tech.
 • El Consell de Joves d’Argelers-sur-Mer.

 • El Consell de Ciutadania d’Elna.

-Visita d’estudi a Castelló d’Empúries per a conèixer les experiències de participació desenvolupades en els municipis de la comarca de l’Alt Empordà participants en el projecte (24 de maig de 2018):

 • El pressupost participatiu de Castelló d’Empúries i L’Escala.
 • App Roses Smart. Implicació de la ciutadania i relació entre administració i veïns/es.

 • -Jornada final del projecte (19 de juny de 2018). Jornada oberta de presentació del projecte transfronterer i del treball realitzat amb la participació d’experts en matèria de participació ciutadana.