La bombona de butà baixa de preu i passarà a costar un màxim de 15,8 euros a partir de la setmana que ve

Bombona de butà més cara
La bombona de butà és ara més cara

El nou preu estarà vigent al març i abril, i al maig es tornarà a revisar

Butà
La bombona de butà baixa de preu

El preu màxim de la bombona de butà serà de 15,8 euros, impostos inclosos, a partir de la setmana que ve, enfront dels 17,5 euros per bombona actuals, segons la nova fórmula que fixa el càlcul dels preus dels gasos liquats de petroli envasats (GLP) aprovada ahir en la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics. Això suposa una reducció d’un 9,7% en el preu final de la bombona.

Al maig es revisarà el preu segons les cotitzacions internacionals
El nou preu estarà vigent al març i abril. Al maig es revisarà el preu segons les cotitzacions internacionals, i és d’esperar que torni a baixar pel bimestre maig-juny, amb les previsions actuals.
El preu regulat afecta a les bombones de butà que més comunament utilitzen les llars, envasos amb càrrega igual o superior a 8 kg i inferior a 20 kg, la tara del qual sigui superior a 9kg.
El preu màxim de la bombona s’actualitza cada dos mesos, en funció de les cotitzacions internacionals. A més s’ha adaptat la ponderació de les cotitzacions internacionals a la realitat actual de l’origen del producte el que permet una reducció addicional del preu.
El dèficit que existia en la comercialització de la bombona de butà, quedés totalment eliminat en el proper *bimestre. Per això, si es mantenen les cotitzacions actuals cal esperar reduccions addicionals del preu de la bombona de butà en el mes de maig.
A partir del 3 de maig, les variacions del preu de la bombona cada dos mesos, només podrà pujar o baixar un màxim del 5%, amb la finalitat de donar estabilitat de preus al consumidor.