Nadal a Roses

La Càtedra Oceans presenta el projecte BIOPAIS, que analitza els impactes de l’eòlica marina

CatedraOceans i Salut Humana
El doctor Josep Llorent deixa de ser director de la Catedra Oceans i Salut Humana per formar part de l'Institut de Ciències del Mar

Presentació que es va portar a terme dins la V Jornada Cinentífica de la Càtedra Oceans i la Salut Humana, Mar, Salut, Ciència i Societat

Aquesta cinquena jornada va consistir, al matí, en una sortida en vaixell pel Parc Natural del Cap de Creus per continuar a la tarda al Teatre Municipal de Roses on es va presentar el projecte BIOPAIS, estudi que té prevista una durada de tres anys, que va anar a càrrec de Paul Wawrzynkowski, tècnic del projecte i que està fent la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona sobre els potencials impactes que pot tenir l’eòlica marina sobre la biodiversitat, i de Laura Amorós, geògrafa de la Universitat de Girona.

Wawrzynkowski, que dins el projecte BIOPAIS, estudia l’impacte de l’eòlica marina sobre la biodiversitat i els hàbitats, va afirmar que “el 90% de les zones on es vol implementar l’eòlica marina estan a menys de 30 km de les zones protegides per la Unió Europea per tal de protegir aus, especies i hàbitats sensibles, i nosaltres recomanem que els projectes d’eòlica marina no s’implementin dins o a prop de zones protegides i en el golf de Roses es dona aquest cas, ja la zona que defineix el POEM per implementar l’eòlica marina està envoltada de zones protegides”.

Per la seva part, Amorós, va presentar l’estudi que està portant a terme sobre l’impacte que pot tenir un parc eòlic marí sobre la societat assenyalant que “actualment m’estic centrant en l’estudi dels agents econòmics, que són claus, i pel qual he desenvolupat una metodologia de com identificar aquests agents socials, i a través de publicacions en els mitjans de comunicació, amb unes paraules clau, he identificat quins són els sectors econòmics als que m’he de dirigir. I durant la sortida en vaixell hem fet una primera trobada amb algunes persones del sector i entitats, i ara he de contrastar el que m’han comentat amb el meu estudi i, posteriorment, em centraré en l’impacte paisatgístic”.

La jornada de la tarda va ser presentada per l’alcalde de Roses, Josep Mª Martínez, que després d’assenyalar que “reafirmem, una vegada més, la singularitat i els elevats valors  en termes de biodiversitat i bellesa paisatgística del nostre entorn, de la badia de Roses i els parcs naturals que l’envolten”, va afirmar que “els resultats del projecte BIOPAIS permetrà als gestors marins planificar de manera més efectiva l’energia eòlica marina a Espanya i prendre decisions amb el suport de la ciència, garantint així que aquesta forma d’energia sigui compatible amb la biodiversitat i el paisatge”.

Josep Lloret deixa la direcció de la Càtedra Oceans per entrar a formar part de l’Institut de les Ciències del Mar

Durant la seva intervenció, l’alcalde de Roses, va voler fer un “reconeixement al director de la Càtedra i doctor expert en biologia marina, Josep Lloret”, per desvetllar tot seguit que “aviat iniciarà una nova etapa de la seva carrera professional com a membre de de l’Institut de les Ciències del Mar”. L’ICM és un centre de recerca marina situat a Barcelona que pertany al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Precisament, Josep Lloret, va ser l’encarregat d’obrir la part científica de l’acte presentar l’avaluació  dels impactes ecològics i socials potencials dels parcs eòlics marins en zones d’elevada BIOdiversitat i alt valor PAISagístic (BIOPAIS), extreien com a primeres conclusions que:

  • Aplicar el principi de precaució fins que no es disposi de tots els resultats científics.
  • No desenvolupar l’eòlica marina (tampoc les proves pilot) en àrees de gran valor per a la biodiversitat: excloure l’eòlica marina de dins i de vora les zones Natura 2000 i altres àrees protegides
  • Analitzar bé el balança entre els beneficis i els riscos per  la biodiversitat de l’eòlica marina abans de prendre decisions
  • Considerar les àrees marines protegides com a solucions basades en la naturalesa per mitigar el canvi climàtica
  • Com a norma general, és científicament injustificat considerar els parc eòlics marins com una eina per a la conservació de la biodiversitat. S’ha d’estudiar cas per cas
  • Buscar zones alternatives per a l’eòlica marina, lluny de les àrees protegides i analitzar amb rigor la dimensió de les mateixes.