La Ciutadella de Roses ja es pot contemplar exteriorment en tota la seva immensitat

Ciutadella de Roses

Amb l'execució d'aquest projecte ja és pot passejar per tot el perímetre exterior de la Ciutadella

La finalització del projecte de neteja i adequació de la Riera de la Trencada permet descobrir la part de la muralla que estava soterrada i habilitar per al passeig tot el perímetre de la Ciutadella

A principis d’any del 2017 el pla FEDER va atorgar una subvenció del 50% del pressupost de la millora de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses, és a dir, on hi és la Riera de la Trencada.
Un projecte que va ser gestionat des del Consell Comarcal i el qual “es va executar amb un pressupost de 423.000 euros, aproximadament, dels quals l’Ajuntament de Roses només s’ha fet càrrec del 50% gràcies a la subvenció del fons FEDER”, ha explicat la regidora d’Urbanisme, Silvia Ripoll

Aquest projecte desenvolupat a la Riera de la Trencada, i que ara ja és una realitat, va tenir per objectiu el rebaix de terres, la qual cosa ha permès descobrir els trams inferiors de muralla coberts fins més d’un metre d’alçada (vegeu imatge a dalt) i donar un major èmfasi i protagonisme a aquesta façana de la Ciutadella, esdevenint a la vegada “un espai de lleure com tot l’entorn del recinte fortificat”, ha afirmat Ripoll.
L’aplanament, neteja i enretirada de terres de tot l’espai, ha possibilitat també la millora de la gran esplanada que transcorre entre l’avinguda de Rhode i la ronda de Circumval·lació, “i d’aquesta manera millorar la unió i l’accessibilitat entre aquests dos vials tant per a vehicles com, principalment, gràcies a les rampes habilitades en ambdós extrems, per a vianants”, ha destacar el regidor de Cultura, Patrimoni i Festes, Èric Ibáñez, afegint que amb l’execució d’aquest projecte “permet seguir el perímetre de la muralla entre la façana de mar i la de terra”.

La Font de la Vituà

Ciutadella de Roses
Estat actual de l’espai a tocar a l’Avinguda de Rhode de la Riera de la Trencada amb la Font de la Vituà (caseta)

El projecte d’arranjament de la Riera de la Trencada i recuperació de la muralla de ponent de la Ciutadella ha permès recuperar una font a penes visible, ja que es trobava semienterrada, la Font de la Vituà, que segons els regidor de Patrimoni, el seu nom podria tenir el seu origen, ja que “no hi ha documentació al respecte, de la derivació del mot victòria en francès, victoire, o bé de l’abreviació de la paraula avituallament, perquè venien aquí a avituallar-se d’aigua”.

La Font de la Vituà no estaba inclosa en aquest projecte de millora de la muralla de ponent, per la qual cosa no es pot veure en trobar-se dins una caseta, “i ara hem de fer un projecte per intentar que brolli l’aigua i els vilatans i visitant la puguin gaudir”, va significar allà la regidora d’Urbanisme.

Assenyalar que aquest projecte de la Riera de la Trencada ha permès també la substitució de la canonada de la xarxa d’abastament d’aigua que dona servei a la població, que donarà un millor servei.

Està previst durant l’any vinent instal·lar punts de llum que il·luminin la muralla per donar-li més notorietat i visibilitat durant la nit.