La comissió de desembassament del sistema Muga fixa una dotació propera als 38 hm3 per satisfer les necessitats d’abastament, reg i usos ambientals

Embassaments de Boadella

Embassament de Boadella

L’embassament de Boadella està actualment a prop del 97% de la seva capacitat (59 hm3) 

Embassaments de Boadella
Embassament de Boadella

La comissió de desembassament del sistema Muga, que s’ha celebrat aquest divendres a l’Agència Catalana de l’Aigua, ha fixat una dotació propera als 38 hm3 per satisfer les demandes d’abastament, reg i usos ambientals fins al mes de setembre, que és quan finalitza la campanya de reg. En aquest sentit, s’alliberarà de mitjana un cabal de 2,4 m3/s.

En la reunió s’ha analitzat l’evolució de les reserves de l’embassament de Boadella, que actualment se situen a prop del 97% de la seva capacitat (59 hm3), i també s’ha informat de l’estat de l’aqüífer del Fluvià-Muga, el qual ha tingut una evolució positiva, amb uns nivells que no han baixat per sota dels 0 metres sobre el nivell del mar, evitant així la salinització de l’aqüífer i preservant aquesta reserva.

D’altra banda, també s’ha destacat la contenció en la demana registrada entre octubre de 2012 i març de 2013 en l’àmbit del sistema Muga, que ha suposat una reducció del 13% en comparació amb el període de referència 2005-2007.

A més d’abordar els volums destinats a cobrir les necessitats dels propers 6 mesos, també s’han analitzat els aspectes associats als riscos d’avingudes i a l’important paper que juga l’embassament de Boadella en aquest aspecte.

En aquest punt s’ha posat de manifest la reducció de riscos que aquestes setmanes ha proporcionat l’embassament, donat que li han arribat cabals màxims de fins a 500 m3/s i l’aigua que s’ha alliberat no ha superat els 20 m3/s, la qual cosa significa una reducció de 25 vegades el possible potencial de danys.