Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

La comunitat educativa a Roses de mitjans del segle XX

Arxiu Municipal de Roses
El document de l'esquerra és l'horari lectiu del curs 1962-1963 escrit per un mestre, el del centre és una circular de la Inspección de Enseñanza Primaria de 1964 i el de la dreta és el llibre de registre d'alumnes del curs 1946-1947

Aquest és el Document del Mes de setembre de l’Arxiu Municipal de Roses

L’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest mes de setembre, coincidint amb l’inici d’aquest curs escolar tan atípic, tres documents datats de 1946, 1962 i 1964, amb els quals recorda la comunitat educativa, professors i alumnes, el coneixement i el futur, a través d’una documentació, ara històrica, de quan s’anava a estudi.

La circular del SEM de 1962 comunicava el nomenament de la nova Junta Provincial del Magisteri, un organisme que representava el cos docent dels mestres abans anomenats “nacionals”. En el document presentat per l’Arxiu de Roses, s’aprecia que en el revers de l’esmentada circular, algun mestre hi anotà de qualsevol manera l’horari lectiu d’aquell curs 1962-1963.

També es mostra una circular de la Inspección de Enseñanza Primaria, de 1964, sobre quin tipus d’educació social s’havia de donar als infants, que tímidament havia d’intentar superar la feixista “formación del espíritu nacional” que s’imposà a partir de 1939. Finalment, l’Arxiu presenta un llibre de registre d’alumnes del curs 1946-1947, un document administratiu que permetia controlar el nombre d’alumnes, la seva assistència diària i les notes que obtenien.

Els tres documents presentats provenen de la documentació que l’escola Narcís Monturiol, conscient de la importància de salvaguardar la memòria escrita d´un fragment important de la història de Roses com és el col·legi, posà a disposició de l’Arxiu Municipal l’any 1994. Tots els documents es van classificar i ordenar durant mesos, inclosos els expedients personals dels alumnes antics -més de 4.000 o 5.000 expedients-, una tasca realment ingent atès que es va haver de reconstruir document per document cada expedient personal.

Podeu consultar totes les portades i la descripció de l’Arxiu Municipal de Roses clicant AQUÍ.