La Confraria de Pescadors de Roses aplicarà mesures de protecció del lluç

Confraria Pescadors de Roses

Confraria de Pescadors de Roses

Aquesta actuació s’emmarca en el concepte de cogestió i coresponsabilitat del sector pesquer i l’Administració per garantir una explotació òptima dels recursos pesquers

Confraria Pescadors de Roses
Confraria de Pescadors de Roses

Les 22 embarcacions d’arrossegament de Roses han acordat establir una zona vedada en el calador conegut com El Segon per reduir les captures de juvenils de lluç. Durant un període inicial de 45 dies, aquestes embarcacions no pescaran en aquest calador, ja que s’ha comprovat la important quantitat de lluç de petites dimensions que, tot i ser legalment comercialitzable, no ha arribat a la talla de primera maduresa.

El lluç (Merluccius merluccius) és probablement l’espècie més coneguda pels consumidors i és també una de les poques espècies que podem trobar tot l’any als nostres mercats i peixateries, ja que és habitual a tot el litoral català entre els 30 i els 500 metres, i pot arribar als 1.000 metres.

Durant l’any 2012, se’n van pescar al voltant de 9.000 tones a Catalunya, amb el port de Roses com a quart port en volum de desembarcaments de lluç. Aquestes xifres donen una idea de la importància de la mesura de protecció que ha adoptat la Confraria de Roses, tant des del punt de vista de protecció de l’espècie com des del punt de vista de la socioeconomia del sector. L’increment de preu que es produeix amb l’augment de la talla del peix fa que aquesta sigui una mesura beneficiosa en tots els sentits.

Aquesta actuació s’emmarca en el concepte de cogestió i coresponsabilitat del sector pesquer i l’Administració per garantir una explotació òptima dels recursos pesquers.

Es tracta d’una mesura de gestió adaptativa, de manera que s’ha creat una Comissió de Seguiment constituïda per sis embarcacions que vetllaran pel compliment dels acords i aniran avaluant de manera puntual l’abundància i mida del lluç i els possibles desplaçaments a altres caladors. Els resultats obtinguts serviran per ampliar la zona o allargar el període de veda establert.