La Creu Roja Roses-Castelló d’Empúries inicia un programa d’Inserció laboral

Creu Roja Roses-Castelló d'Empúries

Es tracta del programa de Mesures Actives d’Inserció per a Persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania 2020

El programa de Mesures Actives d’Inserció (MAIS 2020), iniciat per la Creu Roja Roses-Castelló d’Empúries, té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), mitjançant l’articulació de diferents accions i actuacions que facilitin les habilitats, coneixements i actituds necessàries per accedir i mantenir-se en un mercat laboral tant canviant com l’actual. S’estableix una metodologia de treball amb les persones, totalment personalitzada i basada en les necessitats i interessos de cada individu, però desenvolupada sempre de manera conjunta.

Amb cada usuari o usuària es realitzarà un pla individual d’inserció en el que hi quedaran reflectits els mòduls en els que és important que la persona participi per tal de poder millorar la seva ocupabilitat. Com a mínim hi haurà tres entrevistes individuals: la tutoria inicial, la de seguiment i la de tancament. Paral·lelament es farà un treball de prospecció d’empreses amb l’objectiu que aquestes coneguin el programa, els ajuts existents per a la contractació de persones destinatàries de la RGC, i els nostres serveis especialitzats d’inserció per tal de poder oferir pràctiques i possibilitats d’inserció als participants del projecte.

El programa s’inicia ara i durarà fins al maig de 2021. Per a dur-lo a terme hi haurà un orientador laboral 40 hores setmanals i un prospector d’empreses 20 hores setmanals. En total podran gaudir d’aquest projecte 30 persones.