Suquet de peix de Rose

La Diputació de Girona aprova diverses bases de subvencions per als Ajuntaments i Consells Comarcals en matèria d’Habitatge

Diputació de Girona
Ple de la Diputació de Girona d'aquest mes d'octubre

El Ple ha aprovat diferents suplements de crèdit que permetran gestionar accions en diversos àmbits, com ara la Cooperació Local, l’Habitatge i la Cultura  

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del mes d’octubre, que ha tingut lloc aquest migdia, ha aprovat modificar diferents bases reguladores de subvencions en matèria d’habitatge destinades a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en els àmbits local i comarcal. La Diputació de Girona, a través del servei d’Habitatge, continua reforçant, any rere any, la dotació econòmica a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats en l’àmbit de l’habitatge. Per tal d’augmentar el parc d’habitatge disponible, la Diputació incrementa l’ajuda per a l’adquisició d’habitatges municipals de 30.000 a 40.000 euros; la rehabilitació d’habitatges municipals passa de 15.000 a 18.000 euros, i també incrementa l’import de la subvenció per mobilitzar l’habitatge buit, de 8.000 a 10.000 euros. Així mateix, se subvencionen la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, i l’ajuda als ajuntaments per a la redacció d’estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. 

En la sessió d’avui del Ple també s’han aprovat diferents crèdits extraordinaris per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no hi ha crèdit suficient. Són 250.000 euros destinats a l’Ajuntament de Cervià de Ter per fer una refacció de la muralla, després que el 13 de setembre passat se n’esfondrés una part al nucli antic de Cervià de Ter (on es troba la via pública i alguns habitatges particulars); una actuació que es considera necessària i inajornable a fi de garantir la seguretat de les persones i dels béns. 

Aprovació inicial de diverses bases de subvencions 

En la sessió ordinària del Ple de la Diputació de Girona d’aquest mes d’octubre, també s’han aprovat diverses bases de subvencions en cooperació local, servei d’arxius i gestió de documents, habitatge i cultura. En aquest sentit, s’han aprovat les bases reguladores del concurs «Això pinta bé», dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, per dinamitzar l’interès dels alumnes que participen en les activitats educatives que promou la corporació durant el curs escolar en aspectes relacionats amb la diversitat social, i respondre a la necessitat de dur a terme accions perquè tothom tingui accés a la cultura.  

Moció per incloure criteris lingüístics en l’atorgament de subvencions 

La moció aprovada reconeix la capacitat d’incidència del conjunt de subvencions de la Diputació de Girona en la normalització lingüística i el foment del català, i demana vetllar pel compliment de la normativa lingüística vigent en les activitats subvencionades per la Diputació, establerta en normes com la Llei de política lingüística, la Llei de comerç, la Llei d’educació, el Codi de consum o d’altres que puguin ser d’aplicació. Així mateix, té especialment en compte el factor lingüístic en els àmbits educatiu i del lleure (per assegurar la vehiculació del català en les activitats subvencionades), i en l’àmbit cultural, per assegurar-hi la primacia de la llengua pròpia i el seu foment. La moció estableix també els requisits o mèrits lingüístics en les bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva i no competitiva, així com estipula les condicions oportunes equivalents en convenis, acords o resolucions relatius a subvencions en règim de concessió directa. 

Moció per adaptar l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitjana distància i la connexió amb autobús amb els municipis de l’entorn 

La moció aprovada insta l’administrador de la xarxa ferroviària, Adif, a l’execució immediata de les obres previstes d’adaptació de l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitjana distància, per complir els terminis amb els quals es va comprometre i, per tant, completar l’habilitació de l’estació per a la nova funció abans de finalitzar l’any 2024. També demana al Govern de la Generalitat que vetlli pel compliment del compromís d’Adif i que implementi el més aviat possible la línia d’autobús entre l’estació i l’Escala, amb parades a Ventalló i Viladamat, i amb horaris ajustats a la seva funció de llançadora. 

La moció sobre la creació d’una línia d’ajudes per a l’erradicació de l’amiant a les comarques gironines ha quedat sobre la taula en rebre una proposta del govern per crear una comissió per treballar tècnicament i en la creació d’una línia d’ajudes per a la retirada de l’amiant a les edificacions de comarques gironines.