La DO Empordà formarà part del futur Pla director urbanístic d’enoturisme

Pla director urbanístic d'enoturisme

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, anuncia la redacció d’un Pla director urbanístic d’enoturisme

Pla director enoturisme
El conseller Santi Vila durant la trobada celebrada amb els representants de la DO Priorat

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va anunciar ahir, durant una visita al Priorat, l’inici dels treballs de redacció d’un Pla director urbanístic (PDU) d’enoturisme, que abastarà els territoris compresos en qualsevol de les deu Denominacions d’Origen (DO) catalanes, entre d’ells la DO Empordà. El Pla es preveu que estigui enllestit la propera tardor i es presentarà oficialment al Penedès.

L’objectiu del nou PDU serà facilitar un marc urbanístic adequat per potenciar i gestionar el turisme basat en la coneixença del paisatge de les vinyes, l’arquitectura dels cellers i el procés d’elaboració del vi o el cava. Un dels seus punts claus serà l’establiment d’una regulació urbanística que entengui les diferències del territori.

Actualment, la regulació d’aquestes activitats i instal·lacions es limita a l’àmbit territorial de cada municipi, de manera que es poden trobar paràmetres reguladors d’ocupació màxima de les instal·lacions o sostre màxim molt diferents en territoris d’idèntiques característiques pel que fa a la seva activitat agrària, població vegetal, paisatge i topografia.

L’objectiu és, per tant, fixar àmbits territorials més amplis, a efectes de regulació urbanística d’una activitat que s’estén en idèntiques condicions per un territori molt més ampli que el del terme municipal i, fins i tot, que el de la comarca. Cal tenir present que les vinyes de les DO abasten una superfície aproximada de 50.500 hectàrees.

El PDU haurà de vetllar per potenciar i aprofitar els recursos de cada àrea sense perjudicar-ne la qualitat paisatgística, regulant les construccions que són necessàries per a l’activitat d’enoturisme. Així, pel que fa als usos, es considera important fomentar el seu potencial turístic, fent possible el desenvolupament d’activitat hotelera, comercial, museística i de restauració vinculada i establint la regulació necessària per a la seva adequada integració.

Col·laboració amb el sector i el territori

Pla director urbanístic d'enoturismeLa redacció d’aquest PDU requerirà la col·laboració del sector productiu vitivinícola per tal d’establir els paràmetres que permetin donar suport a la seva activitat sense banalitzar els valors del paisatge i del territori en què es recolza. L’activitat turística i la producció agrària, doncs, hauran de ser proporcionals. D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat buscarà la coordinació amb altres sectors d’activitat que també operen en el territori.

L’impuls a la redacció d’aquest PDU s’emmarca en la voluntat del Departament de TES d’aprofitar les eines del planejament urbanístic per estimular sectors d’activitat local i potenciar recursos naturals pel desenvolupament econòmic i social.