La FOEG reclama que els ens locals rebaixin la càrrega fiscal als negocis paralitzats

FOEG, La Patronal Gironina

La Patronal ha enviat una carta als associats on es recull aquesta i altres peticions perquè es puguin salvar llocs de treball

La FOEG reclama que els ens locals rebaixin la càrrega fiscal de les empreses que han hagut de paralitzar la seva activitat durant l’estat d’alarma i mentre duri el procés de recuperació. “Cal que s’estudiï des dels ajuntaments i altres ens locals la viabilitat per reduir càrregues fiscals a les activitats pel que fa als tributs (IBI, taxes administratives d’ocupació de la via pública, escombraries, entre altres) per garantir o millorar la liquiditat. Aquesta mesura aniria adreçada als negocis que han hagut de tancar com són molts del sector comerç, hostaleria i sector turisme en general, i altres activitats que s’han hagut d’aturar”, segons destaca la Patronal. Algunes d’aquestes mesures concretes podrien ser:

  • Taxa d’ocupació de via pública. Es demana aplaçar el pagament i que es redueixi o retorni la part proporcional per als dies que no hagin pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat d’alarma.
  • Recollida de residus comercials i industrials. Que es tingui en compte la reducció que pertoqui pel descens de l’activitat segons el període de duració de l’estat d’alarma.
  • Ajornament i fraccionament dels tributs.
  • Canvis en les llicències d’ocupació d’espais públic. Caldria estudiar la possibilitat que els negocis de restauració puguin ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum.
  • Ajuts a pimes i autònoms en el pagament de l’aigua 

El president de la FOEG, Ernest Plana, recorda en una carta als associats que “més que mai junts som més forts” i que, com a patronal s’està treballant en diferents línies, entre elles aquesta reclamació de la rebaixa de la càrrega fiscal. La Patronal gironina també seguirà reclamant, en aquest cas al Govern espanyol, la suspensió de les obligacions de pagament d’impostos, en concret la suspensió de tributs como l’IVA, IRPF o les cotitzacions a la Seguretat Social en aquells sectors i empreses més afectades pel descens de l’activitat.

A la carta també es detalla que la FOEG pressiona a l’administració perquè doni el suport adequat a les empreses i que està elaborant documents de diagnosi de cada sector, per disposar d’una radiografia dels efectes del coronavirus en l’economia.

“S’està pressionant al Govern espanyol, poc sensible a les dificultats de pimes i autònoms, que estan rebent el mateix tracte que les grans empreses, s’estan demanant mesures, i alertant dels perills que les empreses hagin de tancar. En general, a Girona, tots els sectors estant patint, però és especialment preocupant l’efecte que pot tenir l’actual situació per al sector del comerç i el turístic”, es destaca. També es recorda, el fort pes que te el turisme a les comarques gironines. “Del turisme en depenen també molts altres sectors i hi ha moltes empreses actualment afectades, que ofereixen serveis directes als establiments i també als turistes (una gran part del sector econòmic gironí hi està vinculat), i es fa difícil trobar grans solucions”, s’indica.