La FSE disposa de la tècnica de biologia molecular per processar les PCR i detectar el SARS-CoV-2

Fundació Salut Empordà
Una professional del Laboratori Clínic de la FSE processant mostres per a realitzar la PCR

Des de la posada en funcionament d’aquesta tecnologia, el Laboratori Clínic de la Fundació Salut Empordà ha analitzat més de 5.000 PCR

Des del mes de maig, el Laboratori Clínic de la Fundació Salut Empordà (FSE) disposa de la tecnologia necessària per a la realització de la tècnica de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) per a la detecció del SARS-CoV-2, el coronavirus responsable de la COVID-19, gràcies a la posada en marxa de l’àrea de Biologia molecular. Això permet obtenir els resultats de la PCR en menys marge de temps perquè no cal desplaçar les mostres fins a un altre centre. Inicialment s’enviava la totalitat de les proves al Parc Martí i Julià (Laboratori Clínic territorial ICS – Girona) per a què fossin processades.

La incorporació d’aquesta maquinària al Laboratori Clínic de la Fundació suposarà una inversió de 35.000 euros aproximadament. A més, s’ha reforçat el servei amb la contractació de dues persones com a personal tècnic.

Des de la posada en funcionament d’aquesta tecnologia, el Laboratori Clínic de la FSE ha processat més de 5.000 mostres. I actualment, des del punt de vista tecnològic, té capacitat per a analitzar 500 PCR diàries.

Recordem que actualment la PCR és la prova diagnòstica més fiable. És una tècnica complexa que inclou diferents procediments: inactivació de la mostra, extracció de l’àcid nucleic i la seva posterior amplificació i detecció. Disposar d’aquesta tecnologia ha permès a la Fundació anticipar-se a l’inici del curs escolar i a un possible augment de casos de la COVID-19.