La FSE inicia un estudi per detectar malestar emocional en infants i adolescents a l’Escala

La metgessa Núria Roig, guanyadora de la II Beca de Recerca de la FSE

La investigació, impulsada per la pediatra Núria Roig, ha rebut la Beca de Recerca de la Fundació Salut Empordà en la seva segona edició i un ajut del Departament de Salut per a projectes de Salut Comunitària

La pediatra de la Fundació Salut Empordà (FSE) Núria Roig ha iniciat l’estudi “Detecció i atenció precoç de trastorns mentals a la consulta de Pediatria”, en què proposa la implantació d’un sistema de cribratge en pacients d’11 a 14 anys que acudeixen a les consultes de Pediatria i Infermeria Pediàtrica de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) l’Escala, per a revisions de salut o que realitzen una consulta específica de salut emocional. L’objectiu és augmentar la detecció d’infants i adolescents amb malestar emocional que pot derivar en depressió o ansietat.

L’estudi ha estat guardonat amb la Beca de Recerca de la FSE en la seva segona edició, amb una dotació econòmica de 2.000 euros, i també ha rebut una subvenció de 3.000 euros concedida en l’última convocatòria d’ajuts del Departament de Salut per a projectes de Salut Comunitària.

L’origen d’aquest treball ve de la sensació experimentada per l’equip de Pediatria en els últims dos anys en relació al benestar emocional dels adolescents. “Tenim la sensació que els nostres pre-adolescents i adolescents estan desmotivats, desorientats i desemparats, sobretot després de la pandèmia de Covid-19”, afirma Núria Roig.

Tal com es fa constar en l’estudi, per comprovar si la seva sensació era real, l’equip de Pediatria va fer una recerca bibliogràfica i va trobar que, segons una enquesta realitzada per UNICEF (2021), més del 13 % dels infants i adolescents de 10 a 19 anys de tot el món tenia un problema de salut mental i, concretament a l’Estat Espanyol, un 11 % dels joves referien malestar psicosocial que no arribava a trastorn mental però que pertorbava la seva vida, la seva salut i les seves perspectives de futur. Pel que fa a la població catalana, segons les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2020, un 10,6 % dels infants de 4 a 14 anys tenen probabilitat de patir un problema de salut mental, xifra que l’any 2019 era del 7,5%.

Després de revisar les dades pròpies de l’ABS l’Escala, es va veure que el 2022 s’havien derivat a les consultes de Psicologia Infantil 47 nois i noies d’11 a 14 anys, dels quals 10 van rebre el diagnòstic de trastorn depressiu i/o ansietat (un 1,4 % dels 717 nois i noies d’11 a 14 anys que pertanyen a aquesta Àrea Bàsica de Salut). “Això vol dir que, si fèiem cas a les enquestes, podria ser que hi hagués casos sense diagnosticar, i sense tractar”, admet la pediatra impulsora de l’estudi.

Per tal de donar resposta a aquesta situació, l’equip de Pediatria, liderat per la metgessa Núria Roig, compta amb el suport de professionals del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de l’Alt Empordà i de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la FSE. El treball ha de permetre millorar la detecció i el tractament dels trastorns emocionals dels infants i adolescents que s’atenen a les seves consultes, i conèixer els motius o factors psicosocials pels quals els joves se senten pitjor.

La metodologia de l’estudi consisteix en proporcionar als nois i noies d’11 i 14 anys una enquesta que intenta recollir com són, com viuen i com es relacionen, i un qüestionari que consta de nou preguntes destinades a avaluar com se senten.  En cas que es detecti malestar emocional, es farà la intervenció terapèutica a la mateixa consulta de Pediatria i es farà la derivació a la psicòloga de l’ABS per continuar el tractament i el seguiment, si cal.

Per dur a terme aquesta investigació, els professionals implicats (pediatres i infermeres de Pediatria) han rebut una formació sobre salut emocional dels infants i adolescents, centrada en com realitzar la primera intervenció terapèutica per evitar l’agreujament del malestar abans no arribi a la consulta de Psicologia. Aquesta formació ha estat impartida per professionals del CSMIJ de l’Alt Empordà.

La investigació ha estat aprovada per la Comissió de Recerca de la FSE i el Comitè d’Ètica en Recerca de Girona i garanteix el compliment de les normatives de confidencialitat i la llibertat de participar o no en l’estudi. L’avaluació ha començat a realitzar-se aquest mes de setembre i s’allargarà fins al maig del 2025.

Exit mobile version