La FSE publica el primer informe de la col·lecció INDIKA, amb indicadors clau de l’Alt Empordà

Informe de la col·lecció INDIKA
Pere Plaja, director d'Innovació i Recerca de la Fundació Salut Empordà

INDIKA forma part del Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, un projecte impulsat per la Fundació fa quatre anys en el marc del PECT “Girona, regió saludable”

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha liderat la creació d’INDIKA, una iniciativa en clau d’observatori que té com a objectiu generar informació comarcal estandarditzada per conèixer a fons l’Alt Empordà i la seva problemàtica particular. Neix després de detectar la falta de dades d’àmbit local que permetin prendre decisions estratègiques relacionades amb la salut i el benestar de la població de la comarca.

INDIKA i la seva col·lecció formen part d’un projecte més ambiciós de la Fundació, el Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, que durant aquests darrers quatre anys ha treballat per millorar les sinèrgies de persones i institucions relacionades amb l’àmbit social i sanitari del territori, a partir de l’elaboració d’estudis i anàlisis.

El fet de disposar d’informació concreta sobre l’Alt Empordà ha de permetre un canvi del paradigma actual dels serveis per un altre de més integrat i centrat en la persona i el seu entorn immediat. A la vegada, ha de servir per reforçar el Pol de Salut i Social perquè pugui esdevenir un espai de participació i punt de trobada empresarial, social, educatiu i institucional.

INDIKA Pol de Salut i Social suposa la culminació de la feina duta a terme en el marc de “Girona, regió saludable”, el Projecte Europeu de Col·laboració Territorial (PECT) dins la iniciativa RIS-3-Cat de la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

El projecte compte amb la col·laboració de la Universitat de Girona a través del Grup de Recerca en Econometria i Salut (GRECS), l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. I el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del projecte “Girona, regió saludable” (Projecte Europeu de Col·laboració Territorial, PECT), en el qual també hi participen la Diputació de Girona, el Dipsalut i l’IdIbGi.

Indicadors Clau de l’Alt Empordà

Un dels primers fruits d’INDIKA és l’edició de l’informe Indicadors Clau de l’Alt Empordà 2020, seguint la línia de l’EUROSTAT i el document Key Figures on Europe. Aquesta publicació és de caràcter anual i evolutiu i conté un conjunt de visualitzacions intuïtives, clares i concises sobre alguns dels indicadors disponibles de la comarca.

S’hi pot trobar informació elaborada per fons públiques i privades sobre qüestions de demografia, economia i benestar que aporten una visió general de l’estat del territori en aquest moment.

La finalitat és proporcionar dades fiables als diferents agents del territori (persones particulars, entitats, institucions o figures polítiques) amb la intenció que els sigui útil i els permeti prendre decisions.

Pel director gerent de la FSE, Martí Masferrer, el propòsit d’INDIKA i de la seva col·lecció d’informes és respondre a un buit informatiu existent: “l’afectació de la Covid-19 a l’Alt Empordà torna a posar sobre la taula la importància dels determinants sanitaris i no sanitaris en la salut de la població. I la necessitat de disposar d’informació concreta i contrastada sobre l’estat de la comarca per engegar el procés de recuperació post-covid. Si no coneixem a fons la realitat del nostre entorn més proper, difícilment podrem actuar per a canviar-la”.

Per la seva banda, el director d’Innovació i Recerca de la FSE, Pere Plaja, remarca que “la publicació Indicadors Clau de l’Alt Empordà 2020 ha estat possible gràcies a l’esforç d’institucions i entitats locals que han vist la importància de què l’Alt Empordà disposi d’una radiografia precisa i acurada del territori per conèixer-lo millor i  poder prendre decisions fonamentades que ajudin a millorar el benestar de la seva població”.

Es pot trobar més informació sobre INDIKA Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà a la pàgina web del projecte: www.indikasalut.cat. També s’ha editat un vídeo explicatiu, que es pot consultar al canal que la Fundació Salut Empordà té al Youtube.