Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

La Fundació Alive de L’Escala i l’ICO inicien el seguiment dels ocells marins al litoral català

Fundació Alive
Exemplar de Mascarell

Aquest estudi, basat en ciència ciutadana, és de gran interès pel rol que juguen aquests ocells com a indicadors de la salut del mar

L’Institut Català d’Ornitologia i la Fundació Alive han signat un conveni marc per a impulsar estudis i activitats entorn del seguiment i conservació dels ocells marins. El primer dels projectes que s’executaran té com a objectiu establir una metodologia de seguiment d’aquest grup. Aquest estudi, basat en ciència ciutadana, és de gran interès pel rol que juguen aquests ocells com a indicadors de la salut del mar.

L’informe de l’estat de la natura 2020 va evidenciar que, a Catalunya, la biodiversitat marina està poc monitorada i té amenaces importants; la sobrepesca, la pressió demogràfica al litoral, el canvi climàtic o l’arribada d’espècies exòtiques invasores.  En el cas dels ocells, tot i que la costa catalana té tres Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) al mar, tenen nombroses espècies amenaçades i pateixen altres impactes com la captura accidental en arts de pesca. Cal, doncs, informació detallada per poder millorar la presa de decisions i la gestió.

Tanmateix, en el darrer recull d’informació sobre poblacions d’ocells a Catalunya, les aus migradores, entre les quals s’inclouen les marines més amenaçades, van ser el grup amb més manca d’informació de les espècies que es van tractar. Aquest fet fa necessari crear un seguiment que tingui per objectiu augmentar el coneixement i pugui aportar dades sobre on, quan i quants individus d’ocells marins es mouen per la costa catalana. Encara més, si tenim en compte que aquestes espècies ocupen el nivell més alt de les cadenes tròfiques del mar, el que fa que siguin molt sensibles a les alteracions que pateix el medi marí i que, per tant, siguin indicadores molt precises de la salut del mar.

Per aquest motiu, l’ICO i Alive impulsen un seguiment amb una metodologia similar al projecte de seguiment d’ocells marins ibèric (RAM). D’aquesta manera, s’obtindrà informació de qualitat que es podria integrar a escales geogràfiques superiors i cobrir, així, la costa catalana dins del context peninsular.

Per a fer aquest seguiment, en una primera fase es reuneix a les persones expertes en espècies d’ocells marins de tot l’àmbit català. Paral·lelament, es treballa en una segona fase que obri el programa a la resta dels ornitòlegs catalans per tal d’impulsar el coneixement i seguiment d’aquest grup tan important per a la conservació del litoral.