Suquet de peix de Rose

La Fundació Alive impulsa el projecte RIUS a la Muga i el Fluvià

L’entitat ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Hàbitats per donar suport econòmic al projecte Rius i impulsar-lo a la comarca de l’Alt Empordà

El projecte Rius, amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, se centra en el coneixement i seguiment dels ecosistemes fluvials a Catalunya a través del voluntariat ambiental. No obstant això, té poca presència als rius alt empordanesos, i darrerament han disminuït els grups de voluntaris.

Tant l’Associació Hàbitats, impulsora del projecte, com la Fundació Alive, entitat de conservació del medi natural, comparteixen l’interès a potenciar l’obtenció d’informació sobre l’estat ecològic de les conques de la Muga i el Fluvià. En aquesta línia ambdues entitats han signat un conveni per a vetllar pel bon funcionament del projecte. Així, aquesta col·laboració busca una major estabilitat en l’obtenció de dades en aquests dos espais fluvials, mantenint i creant nous grups de voluntaris, i assegurar l’estructura de coordinació del projecte de l’Associació Hàbitats.

El projecte Rius

El projecte Rius vol donar a conèixer a la ciutadania els valors d’aquests espais i, a través de l’acció del voluntariat, analitzar periòdicament desenes de trams fluvials seguint una metodologia científica.

A més, es promou la ciutadania activa en el seguiment i cura d’aquests espais fluvials.

El conjunt de dades recopilades pels diferents grups de voluntaris se centralitza a la base de dades i visor web de l’Associació Hàbitats, s’empra per a la recerca científica i es comparteix amb les administracions competents. A més, es realitza un informe RiusCat amb les dades i la participació obtingudes en cada campanya.

La tasca de les persones voluntàries consisteix a apadrinar un tram de riu o riera proper al lloc de residència, fer-ne el seguiment ecològic i emprendre petites accions de millora si s’escau. Tot plegat, amb el suport de l’equip tècnic que ofereix formació, acompanyament, eines i recursos a les persones voluntàries.

Es pot ser voluntari del projecte Rius de manera particular o col·lectiva: escoles, instituts, centres de lleure, associacions culturals o altres agrupacions.