La Fundació Salut Empordà disposa de sis tauletes per facilitar la comunicació entre pacients i familiars

Coronavirus a la Fundació Salut Empordà
Els malalts es poden comunicar amb els seus familiars per videoconferència gràcies a la tauletes

D’aquesta manera, mitjançant videoconferència a través de les tauletes, s’afavoreix el contacte amb els malalts o usuaris que estan aïllats i no disposen de telèfon mòbil

A partir d’avui, els pacients o usuaris ingressats a l’Hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume i que es troben en situació d’aïllament per la restricció de visites als centres –siguin o no malalts de coronavirus- se’ls ofereix la possibilitat de contactar mitjançant videoconferència amb els familiars a través d’una tauleta.

La mesura està pensada sobretot per la gent més gran i que no disposa de telèfon mòbil personal. I l’objectiu és humanitzar la seva estada a la Fundació Salut Empordà, ajudar-los a mantenir una relació diària amb les famílies perquè se sentin més acompanyats i reforçar-los psicològicament.

El sistema s’ha pogut implementar gràcies a la donació de sis tauletes que ha fet l’establiment d’informàtica BEEP de Figueres.

Més mesures assistencials

Per facilitar a les famílies el comiat i el procés de dol en cas de defunció, malgrat les mesures d’aïllament implantades, la Fundació Salut Empordà ofereix l’opció a un familiar que no sigui de risc de confinar-se en les últimes hores de vida a l’habitació amb el pacient. O bé també es permet a un membre de la família entrar a acomiadar-se del malalt, vestits amb els equips de protecció individual necessaris.