La Fundació Salut Empordà programa una seixantena de cursos formatius per als seus professionals

Fundació Salut Empordà

Les classes estan impartides per experts d’alt nivell, que poden ser treballadors de la mateixa Fundació o docents procedents d’entitats i universitats diverses

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha engegat el Pla de Formació Continuada per als treballadors, que s’allargarà fins al mes de desembre d’enguany. Consta de 56 accions formatives, distribuïdes en 82 grups, que sumen 1.350 places disponibles. Respecte al format de les classes, l’entitat continua combinant les modalitats en línia, presencial i mixta en sintonia amb la tendència actual que segueix l’àmbit de la formació continuada.

Amb aquest pla es vol cobrir els requeriments formatius dels diferents col·lectius professionals de la Institució. Aquest 2022, els cursos s’adaptaran a les necessitats que hi hagi en cada moment, és a dir, en el transcurs de l’any es podran afegir altres accions que donin resposta a noves demandes d’aprenentatge o formatives derivades dels plans institucionals o del context social i assistencial.

L’Àrea de Formació del Departament de Recursos Humans de la Fundació aposta per combinar les accions formatives de producció pròpia amb aquelles que es realitzen en col·laboració amb entitats reconegudes. També s’ha potenciat la creació de nous canals que permetin la visualització de continguts en format vídeo. Tot plegat, amb l’objectiu de generar una oferta formativa que sigui percebuda per als professionals de la FSE com una marca de qualitat.

Les classes van a càrrec de docents d’alt nivell i experts en la matèria, que o bé són treballadors mateixos de la FSE o pertanyen a centres universitaris i a altres entitats de prestigi en el sector. L’objectiu d’aquest pla formatiu és actualitzar els coneixements teòrics i pràctics dels professionals, informar-los de les novetats més importants i respondre a les demandes específiques i canviants de l’àmbit sanitari.

Pel que fa a l’any 2021, el Pla de Formació es va tancar amb 35 cursos (16 de presencials, 13 en línia i 6 de modalitat mixta), que van suposar 12.495 hores formatives. Hi van participar 1.248 alumnes, que van valorar l’oferta amb un 3,59 sobre 4.