Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

La Fundació Salut Empordà rep un reconeixement pel seu baix índex de sinistralitat laboral

Fundació Salut Empordà
Moment de l'entrega del reconeixement a la directora de Recursos Humans de la FSE, Maria Àngels Ortega.

Aquest reconeixement es tracta del Bonus Malus, un incentiu que permet la devolució parcial de la quota de la Seguretat Social a les empreses que registren menys accidents als llocs de feina

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha rebut un reconeixement de mans de la mútua Asepeyo pel baix índex de sinistralitat laboral que havia registrat l’any anterior, gràcies a la política de seguretat i salut de la Institució a través del seu Pla de Prevenció. Es tracta del que es coneix com a Bonus Malus, un incentiu econòmic que ofereix la Seguretat Social a les empreses que aconsegueixen reduir la sinistralitat laboral.

És la tercera vegada que la FSE rep aquest reconeixement. Anteriorment va ser pels exercicis corresponents als anys 2011 i 2017. El sistema del Bonus Malus permet obtenir la devolució de fins al 5 % de l’import de les cotitzacions per a contingències professionals que s’ha efectuat durant el període avaluat.

La Fundació Salut Empordà té una plantilla de 891 treballadors (a 31 de desembre de 2018), dels quals el 76,88 % són dones i el 23,12 % són homes, distribuïts en els tres centres de treball (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS l’Escala).